SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1090-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1090-2


Označenie: STN EN 1090-2 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures.Part 2:Technical requirements for steel structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2009
Dátum zrušenia: 1. 3. 2012
Jazyk: SK
ICS: 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-2:2008
Vestník: 11/09
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1090-2+A1:2012-03 (73 2601)
Nahradené normy: STN EN 1090-2:2009-03 (73 2601), STN P ENV 1090-1:2001-11 (73 2601), STN P ENV 1090-2:2001-10 (73 2601), STN P ENV 1090-3:2001-10 (73 2601), STN P ENV 1090-4:2001-10 (73 2601), STN P ENV 1090-5:2001-11 (73 2601), STN P ENV 1090-6:2004-01 (73 2601), STN 73 2601:1988-03, STN 73 2602:1974-08, STN 73 2611:1978-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na zhotovovanie oceľových konštrukcií a ich dielcov pri použití:výrobkov z konštrukčných uhlíkových ocelí valcovaných za tepla až do (vrátane) pevnostnej triedy S690;dielcov tvarovaných za studena a plošných profilov až do (vrátane) pevnostnej triedy S700 pre nehrdzavejúce ocele a S690 pre uhlíkové ocele;austenitických, austeniticko-feritických a feritických nehrdzavejúcich oceľových výrobkov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena;konštrukčných dutých profilov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena, vrátane výrobkov štandardného rozsahu a výrobkov na zákazku, valcovaných a dutých profilov vyrobených zváraním.Obsah normy STN EN 1090-2
1 Predmet normy 25
2 Normatívne odkazy 25
2.1 Všeobecne 25
2.2 Základné výrobky 25
2.2.1 Ocele 25
2.2.2 Oceľové odliatky 28
2.2.3 Zváracie materiály 28
2.2.4 Mechanické spoje 29
2.2.5 Vysokopevné laná 31
2.2.6 Ložiská v stavebníctve 31
2.3 Príprava 32
2.4 Zváranie 32
2.5 Skúšky 34
2.6 Montáž 34
2.7 Ochrana proti korózii 35
2.8 Tolerancie 35
2.9 Rôzne 35
3 Termíny a definície 36
4 Technické podmienky a dokumentácia 37
4.1 Technické špecifikácie na zhotovenie 37
4.1.1 Všeobecne 37
4.1.2 Triedy zhotovenia 38
4.1.3 Stupne prípravy 38
4.1.4 Geometrické tolerancie 38
4.2 Stavebná dokumentácia 38
4.2.1 Dokumentácia kvality 38
4.2.2 Plán kvality 39
4.2.3 Bezpečnosť montážnych prác 39
4.2.4 Výrobná dokumentácia 39
5 Základné výrobky 39
5.1 Všeobecne 39
5.2 Identifikácia, dokumenty inšpekcie a možnosť sledovania 39
5.3 Výrobky z konštrukčných ocelí 40
5.3.1 Všeobecne 40
5.3.2 Hrúbkové tolerancie 42
5.3.3 Stav povrchu 42
5.3.4 Osobitné vlastnosti 42
5.4 Oceľové odliatky 43
5.5 Prídavný materiál na zváranie 43
5.6 Mechanické spojovacie prvky 44
5.6.1 Všeobecne 44
5.6.2 Terminológia 44
5.6.3 Nepredpäté skrutkové spoje konštrukcií 44
5.6.4 Predpäté skrutkové spoje konštrukcií 44
5.6.5 Priame indikátory predpätia 45
5.6.6 Spoje odolné proti poveternostným vplyvom 45
5.6.7 Skrutky do základov 45
5.6.8 Zaisťovacie zariadenia 45
5.6.9 Skosené podložky 45
5.6.10 Nitové spoje zhotovené za tepla 45
5.6.11 Spojovacie prvky pre tenké tvarované dielce 46
5.6.12 Špeciálne spojovacie prvky 46
5.6.13 Dodacie podmienky a identifikácia 46
5.7 Spriahajúce tŕne a šmykové prípoje 46
5.8 Zálievkové materiály 46
5.9 Mostné závery 47
5.10 Vysokopevné laná, tyčová oceľ a zakončenia 47
5.11 Ložiská v stavebníctve 47
6 Príprava a montáž 47
6.1 Všeobecne 47
6.2 Identifikácia 48
6.3 Manipulácia a uskladňovanie 48
6.4 Rezanie materiálu 49
6.4.1 Všeobecne 49
6.4.2 Strihanie a orezávanie 50
6.4.3 Tepelné rezanie 50
6.4.4 Tvrdosť povrchov voľných hrán 50
6.5 Tvarovanie 51
6.5.1 Všeobecne 51
6.5.2 Tvarovanie za tepla 51
6.5.3 Rovnanie plameňom 51
6.5.4 Tvarovanie za studena 52
6.6 Zhotovovanie dier 53
6.6.1 Rozmery dier 53
6.6.2 Tolerancie priemeru otvoru pre skrutky a kolíky 53
6.6.3 Zhotovovanie otvorov 54
6.7 Výrezy 55
6.8 Nosné kontaktné povrchy 55
6.9 Montáž 55
6.10 Kontrola montáže 56
7 Zváranie 56
7.1 Všeobecne 56
7.2 Plán zváračských prác 56
7.2.1 Požiadavky na plán zváračských prác 56
7.2.2 Obsah plánu zváračských prác 56
7.3 Spôsoby zvárania 57
7.4 Kvalifikácia postupov zvárania a zváračského personálu 58
7.4.1 Kvalifikácia postupov zvárania 58
7.4.1.1 Všeobecne 58
7.4.1.2 Kvalifikácia postupov zvárania pre spôsoby zvárania 111, 114, 12, 13 a 14 58
7.4.1.3 Kvalifikácia postupov zvárania pre iné spôsoby zvárania 59
7.4.1.4 Platnosť kvalifikácie postupu zvárania 59
7.4.2 Zvárači a operátori zvárania 59
7.4.3 Koordinácia zvárania 60
7.5 Príprava na zváranie a zhotovovanie zvarov 61
7.5.1 Príprava zvarových spojov 61
7.5.1.1 Všeobecne 61
7.5.1.2 Duté profily 61
7.5.2 Skladovanie a manipulácia so zváracími materiálmi 61
7.5.3 Ochrana proti vplyvom počasia 62
7.5.4 Zostavenie dielcov na zváranie 62
7.5.5 Predhrev 62
7.5.6 Dočasné príchytky 62
7.5.7 Stehové zvary 62
7.5.8 Kútové zvary 63
7.5.8.1 Všeobecne 63
7.5.8.2 Kútové zvary tenkostenných dielcov 63
7.5.9 Tupé zvary 63
7.5.9.1 Všeobecne 63
7.5.9.2 Jednostranné zvary 63
7.5.9.3 Drážkovanie koreňa zvaru 64
7.5.10 Zváranie ocelí so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózií 64
7.5.11 Spoje medzipásových prútov 64
7.5.12 Zváranie tŕňov 64
7.5.13 Žliabkové a dierové zvary 64
7.5.14 Bodové zváranie tenkostenných dielcov 64
7.5.14.1 Oblúkové bodové zváranie 64
7.5.14.2 Odporové bodové zváranie 65
7.5.15 Iné druhy zvarov 65
7.5.16 Tepelné spracovanie po zváraní 65
7.5.17 Zhotovovanie zvarových spojov 65
7.5.18 Zváranie mostovky 65
7.6 Kritériá prijateľnosti 65
7.7 Zváranie nehrdzavejúcich ocelí 66
7.7.1 Doplnenie požiadaviek podľa EN 1011-1 66
7.7.2 Doplnenie požiadaviek podľa EN 1011-3 67
7.7.3 Zváranie rôznorodých materiálov 67
8 Mechanické spájanie 67
8.1 Všeobecne 67
8.2 Skrutkové spoje 68
8.2.1 Všeobecne 68
8.2.2 Skrutky 68
8.2.3 Matice 69
8.2.4 Podložky 69
8.3 Uťahovanie nepredpätých skrutiek 69
8.4 Príprava dosadacích plôch v spojoch odolných proti preklzu 70
8.5 Uťahovanie predpätých skrutiek 70
8.5.1 Všeobecne 70
8.5.2 Referenčné hodnoty uťahovacích momentov 72
8.5.3 Metóda uťahovacieho momentu 72
8.5.4 Kombinovaná metóda 72
8.5.5 HRC – metóda 73
8.5.6 Metóda priameho indikátora predpätia 73
8.6 Lícované skrutky 74
8.7 Nitovanie za tepla 74
8.7.1 Nity 74
8.7.2 Nitovanie 74
8.7.3 Kritériá pre preberanie 75
8.8 Spájanie tenkostenných dielcov 75
8.8.1 Všeobecne 75
8.8.2 Používanie závitorezných a samozávrtných skrutiek 75
8.8.3 Používanie slepých nitov 76
8.8.4 Spojenie bočným prekrytím 76
8.9 Používanie špeciálnych spojovacích prvkov a metód spájania 76
8.10 Odieranie a zadrenie nehrdzavejúcich ocelí 77
9 Montáž 77
9.1 Všeobecne 77
9.2 Podmienky na stavenisku 77
9.3 Technologický postup montáže 78
9.3.1 Návrhové východiská pre montážny postup 78
9.3.2 Projekt technologického postupu montáže 78
9.4 Zameriavanie 79
9.4.1 Porovnávací súbor 79
9.4.2 Polohové body 79
9.5 Podpery, kotvy a ložiská 79
9.5.1 Kontrola podpier 79
9.5.2 Vytyčovanie a vhodnosť podpier 80
9.5.3 Udržiavanie vhodnosti stavu podpier 80
9.5.4 Dočasné podpery 80
9.5.5 Podlievanie a utesňovanie 80
9.5.6 Kotvenie 81
9.6 Montáž na stavenisku 81
9.6.1 Montážne výkresy 81
9.6.2 Označovanie 82
9.6.3 Manipulácia a skladovanie na stavenisku 82
9.6.4 Predmontážne zostavenie 83
9.6.5 Spôsoby montáže 83
9.6.5.1 Všeobecne 83
9.6.5.2 Dočasné vystuženia 83
9.6.5.3 Zmontovanie a vyrovnanie konštrukcie 83
10 Povrchová úprava 84
10.1 Všeobecne 84
10.2 Príprava oceľových povrchov 85
10.3 Ocele odolné proti atmosférickej korózii 85
10.4 Galvanická väzba 85
10.5 Pozinkovanie 85
10.6 Utesnenie priestorov 86
10.7 Povrchy v styku s betónom 86
10.8 Neprístupné povrchy 86
10.9 Opravy po rezaní alebo zváraní 86
10.10 Čistenie po montáži 87
10.10.1 Čistenie dielcov z plošných profilov 87
10.10.2 Čistenie dielcov z nehrdzavejúcej ocele 87
11 Geometrické tolerancie 87
11.1 Druhy tolerancií 87
11.2 Základné tolerancie 87
11.2.1 Všeobecne 87
11.2.2 Výrobné tolerancie 87
11.2.2.1 Valcované profily 87
11.2.2.2 Zvárané profily 88
11.2.2.3 Profily valcované za studena 88
11.2.2.4 Vystužené steny 88
11.2.2.5 Plošné profily 88
11.2.2.6 Škrupiny 88
11.2.3 Montážne tolerancie 88
11.2.3.1 Referenčný systém 88
11.2.3.2 Základové skrutky a iné podpery 88
11.2.3.3 Pätky stĺpov 88
11.2.3.4 Stĺpy 88
11.2.3.5 Úplný kontakt 88
11.3 Prevádzkové tolerancie 89
11.3.1 Všeobecne 89
11.3.2 Tabuľkové hodnoty 89
11.3.3 Alternatívne kritériá 89
12 Kontrola, skúšanie a opravy 90
12.1 Všeobecné 90
12.2 Základné výrobky a dielce 90
12.2.1 Základné výrobky 90
12.2.2 Dielce 90
12.2.3 Nezhodné výrobky 90
12.3 Výroba: Geometrické rozmery vyrobených dielcov 90
12.4 Zváranie 91
12.4.1 Kontrola pred zváraním a v priebehu zvárania 91
12.4.2 Kontroly po zváraní 91
12.4.2.1 Vymedzenie času kontrol 91
12.4.2.2 Rozsah kontroly 92
12.4.2.3 Vizuálna kontrola zvarov 93
12.4.2.4 Ďalšie spôsoby nedeštruktívnych skúšok NDT 93
12.4.2.5 Opravy zvarov 94
12.4.3 Kontrola a skúšanie privarených spriahovacích tŕňov oceľobetónových konštrukcií 94
12.4.4 Výrobné skúšky zvarov 94
12.5 Mechanické spoje 94
12.5.1 Kontrola spojov s nepredpätými skrutkami 94
12.5.2 Kontrola a skúšanie spojov s predpätými skrutkami 95
12.5.2.1 Kontrola trecích plôch 95
12.5.2.2 Kontrola pred uťahovaním 95
12.5.2.3 Kontrola počas spájania a po skompletizovaní 95
12.5.2.4 Metóda uťahovacieho momentu 96
12.5.2.5 Kombinovaná metóda 97
12.5.2.6 HRC – metóda uťahovania skrutiek 97
12.5.2.7 Metóda priamych indikátorov predpätia 97
12.5.3 Kontrola, skúšanie a opravy nitov zhotovených za tepla 97
12.5.3.1 Kontrola 97
12.5.3.2 Opravy 98
12.5.4 Kontrola dielcov tvarovaných za studena a spájanie plošných profilov 98
12.5.4.1 Samorezné a samozávrtné skrutky 98
12.5.4.2 Slepé nity 98
12.5.5 Špeciálne spojovacie prvky a metódy spájania 98
12.5.5.1 Všeobecne 98
12.5.5.2 Nastreľovacie klince a pneumaticky zarážané klince 98
12.5.5.3 Iné mechanické spojovacie prvky 98
12.6 Povrchová úprava a antikorózna ochrana 99
12.7 Montáž 99
12.7.1 Kontrola skúšobnej zostavy 99
12.7.2 Kontrola zmontovanej konštrukcie 99
12.7.3 Zameranie geometrickej polohy spojovacích uzlov 99
12.7.3.1 Metódy zamerania a presnosť 99
12.7.3.2 Systém merania 99
12.7.3.3 Referenčné body a úrovne 99
12.7.3.4 Umiestnenie a početnosť 100
12.7.3.5 Kritériá prípustnosti 100
12.7.3.6 Stanovenie nezhôd 100
12.7.3.7 Činnosť pri nezhodách 100
12.7.4 Ďalšie skúšky prípustnosti 100
Príloha A (normatívna) – Doplnkové informácie, zoznam vlastností a požiadaviek spojených
s triedou zhotovenia konštrukcií 101
A.1 Zoznam požadovaných doplnkových informácií 101
A.2 Prehľad možných riešení 104
A.3 Požiadavky na triedy zhotovenia konštrukcií 107
Príloha B (informatívna) – Návod na stanovenie tried zhotovenia konštrukcií 110
B.1 Úvod 110
B.2 Rozhodujúce faktory pre výber triedy zhotovenia konštrukcie 110
B.2.1 Výsledné triedy 110
B.2.2 Riziká spojené s vyhotovením a používaním konštrukcie 110
B.2.2.1 Všeobecne 110
B.2.2.2 Riziká spojené s užívaním konštrukcie 110
B.2.2.3 Riziká spojené so zhotovením konštrukcie 111
B.3 Stanovenie triedy zhotovenia 111
Príloha C (informatívna) – Prehľad obsahu plánov kvality 113
C.1 Úvod 113
C.2 Obsah 113
C.2.1 Manažment 113
C.2.2 Preskúmanie špecifikácie 113
C.2.3 Dokumentácia 113
C.2.3.1 Všeobecne 113
C.2.3.2 Dokumentácia pred zhotovovaním 113
C.2.3.3 Protokol zhotovenia 113
C.2.3.4 Zdokumentované záznamy 114
C.2.4 Kontrolné a skúšobné postupy 114
Príloha D (normatívna) – Geometrické tolerancie 115
D.1 Základné tolerancie 115
D.1.1 Základné výrobné tolerancie – Zvárané profily 116
D.1.2 Základné výrobné tolerancie – Prúty tvarované za studena 117
D.1.3 Základné výrobné tolerancie – Pásnice zváraných profilov 117
D.1.4 Základné výrobné tolerancie – Pásnice uzavretých zváraných profilov 118
D.1.5 Základné výrobné tolerancie – Výstuhy stien otvorených alebo uzavretých profilov 119
D.1.6 Základné výrobné tolerancie – Vystužené dosky 120
D.1.7 Základné výrobné tolerancie – Za studena tvarované plošné profily 121
D.1.8 Základné výrobné tolerancie – Diery, zárezy a rezané hrany 121
D.1.9 Základné výrobné tolerancie – Valcové a kužeľové škrupiny 122
D.1.10 Základné výrobné tolerancie – Priehradové dielce 123
D.1.11 Základné montážne tolerancie – Stĺpy pre jednopodlažné budovy 124
D.1.12 Základné montážne tolerancie – Stĺpy pre viacpodlažné budovy 125
D.1.13 Základné montážne tolerancie – Úplne kontaktný styk 126
D.1.14 Základné montážne tolerancie – Veže a stožiare 126
D.1.15 Základné montážne tolerancie – Nosníky namáhané ohybom a prvky namáhané tlakom 127
D.2 Prevádzkové tolerancie 127
D.2.1 Prevádzkové výrobné tolerancie – Zvárané profily 128
D.2.2 Prevádzkové výrobné tolerancie – Prúty tvarované za studena 129
D.2.3 Prevádzkové výrobné tolerancie – Pásnice zváraných profilov 130
D.2.4 Prevádzkové výrobné tolerancie – Zvárané uzavreté profily 131
D.2.5 Prevádzkové výrobné tolerancie – Steny zváraných profilov alebo uzavreté profily 132
D.2.6 Prevádzkové výrobné tolerancie – Výstuhy stien uzavretých profilov alebo uzavreté profily 133
D.2.7 Prevádzkové výrobné tolerancie – Konštrukčné prvky 134
D.2.8 Prevádzkové výrobné tolerancie – Diery, zárezy a rezané hrany 135
D.2.9 Prevádzkové výrobné tolerancie – Spoje stĺpov a základové dosky 136
D.2.10 Prevádzkové výrobné tolerancie – Priehradové dielce 137
D.2.11 Prevádzkové výrobné tolerancie – Vystužené dosky 138
D.2.12 Prevádzkové výrobné tolerancie – Veže a stožiare 139
D.2.13 Prevádzkové výrobné tolerancie – Za studena tvarované plošné profily 140
D.2.14 Prevádzkové výrobné tolerancie – Mostovka 140
D.2.15 Prevádzkové výrobné tolerancie – Mosty 141
D.2.16 Prevádzkové výrobné tolerancie – Mostovky (časť 1/3) 142
D.2.17 Prevádzkové výrobné tolerancie – Mostovky (časť 2/3) 143
D.2.18 Prevádzkové výrobné tolerancie – Mostovky (časť 3/3) 144
D.2.19 Prevádzkové tolerancie – Nosník žeriavovej dráhy 145
D.2.20 Prevádzkové tolerancie – Betónové základy a podpery 146
D.2.21 Prevádzkové tolerancie – Žeriavové dráhy 147
D.2.22 Prevádzkové montážne tolerancie – Umiestnenie stĺpov 148
D.2.23 Prevádzkové montážne tolerancie – Stĺpy pre jednopodlažné budovy 149
D.2.24 Prevádzkové montážne tolerancie – Stĺpy pre viacpodlažné budovy 150
D.2.25 Prevádzkové montážne tolerancie – Budovy 151
D.2.26 Prevádzkové montážne tolerancie – Nosníky v budovách 152
D.2.27 Prevádzkové montážne tolerancie – Strešná krytina navrhovaná ako nosný plášť 153
D.2.28 Prevádzkové montážne tolerancie – Tvarované plošné profily strechy 153
Príloha E (informatívna) – Zvárané spoje uzavretých profilov 154
E.1 Všeobecne 154
E.2 Návod na určenie polohy začiatku a konca húseníc 154
E.3 Príprava zvarových plôch 154
E.4 Zostavenie dielcov na zváranie 155
E.5 Kútové zvarové spoje 160
Príloha F (normatívna) – Ochrana proti korózii 162
F.1 Všeobecne 162
F.1.1 Rozsah použitia 162
F.1.2 Prevádzkové špecifikácie 162
F.1.3 Normatívne požiadavky 162
F.1.4 Pracovný postup 163
F.2 Povrchová úprava uhlíkových ocelí 163
F.2.1 Povrchová úprava uhlíkových ocelí pred natieraním a pokovovaním 163
F.2.2 Povrchová úprava uhlíkových ocelí pred zinkovaním 163
F.3 Zvary a povrchy pre zváranie 163
F.4 Povrchy predpätých spojov 164
F.5 Príprava spojovacích prvkov 164
F.6 Spôsob povrchových úprav 164
F.6.1 Nátery 164
F.6.2 Povrchová úprava pokovovaním 165
F.6.3 Povrchová úprava žiarovým zinkovaním ponorením 165
F.7 Kontrola a skúšanie 165
F.7.1 Všeobecne 165
F.7.2 Bežná kontrola 165
F.7.3 Referenčné plochy 165
F.7.4 Žiarovo zinkované výrobky 165
Príloha G (normatívna) – Skúšky na stanovenie súčiniteľa trenia 167
G.1 Všeobecne 167
G.2 Významné premenné 167
G.3 Skúšobné telesá 167
G.4 Postup skúšky súčiniteľa trenia a vyhodnotenie výsledkov 168
G.5 Rozšírená skúška dotvarovania spoja a jej vyhodnotenie 168
G.6 Výsledky skúšok 169
Príloha H (normatívna) – Skúšky predpätých skrutiek na stanovenie momentu uťahovania
pri podmienkach na stavenisku 171
H.1 Úvod 171
H.2 Symboly a jednotky 171
H.3 Podstata skúšky 171
H.4 Skúšobné prístroje 171
H.5 Skúšobné zostavy 172
H.6 Zostava na skúšky 172
H.7 Postup skúšky 173
H.8 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 173
H.9 Protokol o skúške 174
Príloha J (normatívna) – Použitie stlačiteľných podložie – typ priamych indikátorov predpätia 175
J.1 Všeobecne 175
J.2 Montáž 175
J.3 Kontrola 176
Príloha K (informatívna) – Injektované skrutky so šesťhrannou hlavou 178
K.1 Všeobecne 178
K.2 Rozmery dier 178
K.3 Skrutky 178
K.4 Podložky 179
K.5 Matice 179
K.6 Živice 180
K.7 Uťahovanie 180
K.8 Montáž 180
Príloha L (informatívna) – Vývojový diagram na stanovenie a použitie WPS 181
Príloha M (normatívna) – Sekvenčná metóda na kontrolu spájacích prvkov 182
M.1 Všeobecne 182
M.2 Použitie 182
Literatúra 184