SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 581-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 581-2


Označenie: STN EN 581-2 zrušená
Slovenský názov: Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 2: Mechanické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy sedacieho nábytku
Anglický názov: Outdoor furniture.Seating and tables for camping, domestic and contract use.Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2009
Dátum zrušenia: 1. 5. 2016
Jazyk: SK
ICS: 97.140, 97.200.30
Triediaci znak: 91 1601
Úroveň zapracovania: idt EN 581-2:2009
Vestník: 10/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 581-2:2016-05 (91 1601)
Nahradené normy: STN P ENV 581-2:2002-05 (91 1601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 581 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na mechanickú bezpečnosť vonkajšieho sedacieho nábytku, ktorý používajú dospelí na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách bez ohľadu na materiály, konštrukciu alebo výrobné procesy.Obsah normy STN EN 581-2
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Všeobecné skúšobné podmienky 7
5 Skúšobné zariadenie a prístroje 7
5.1 Voľný valec 7
5.2 Podlaha na skúšky 7
6 Skúšobné metódy a požiadavky 7
6.1 Skúšanie, všeobecne 7
6.1.1 Stabilita 7
6.1.2 Poradie skúšok a skúšobné parametre 8
6.2 Požiadavky 9
6.2.1 Všeobecné bezpečnostné požiadavky 9
6.2.2 Požiadavky na stabilitu 9
6.2.3 Mechanické bezpečnostné požiadavky 9
7 Návod na použitie 9
7.1 Všeobecne 9
7.2 Označovanie mobilných ležadiel 9
8 Protokol o skúške 10
Príloha A (normatívna) – Prídavná skúšobná metóda na sedací nábytok s polohovateľným
operadlom 11
A.1 Skúška trvanlivosti mechanizmu operadla 11
A.1.1 Účel skúšky 11
A.1.2 Priebeh skúšky 11
Príloha B (normatívna) – Skúšobné metódy a požiadavky na ležadlá 12
B.1 Úvod 12
B.2 Pevnostné skúšky 13
B.2.1 Priebeh skúšky 13
B.3 Stabilita 16
B.3.1 Priebeh skúšky 16
B.4 Postupnosť skúšok a skúšobné parametre 17
B.5 Požiadavky 18
B.5.1 Všeobecné bezpečnostné požiadavky 18
B.5.2 Požiadavky na stabilitu 18
B.5.3 Mechanické bezpečnostné požiadavky 18
Príloha C (informatívna) – Informácie pre zákazníka 19