SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13120
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13120


Označenie: STN EN 13120 zrušená
Slovenský názov: Vnútorné clony. Požiadavky na bezpečnosť
Anglický názov: Internal blinds.Performance requirements including safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2009
Dátum zrušenia: 1. 7. 2014
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6259
Úroveň zapracovania: idt EN 13120:2009
Vestník: 10/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13120+A1:2014-07 (74 6259)
Nahradené normy: STN EN 13120:2009-06 (74 6259)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné požiadavky, ktoré musia vnútorné clony splniť, ak sú osadené do stavby.Zaoberá sa tiež významnými nebezpečenstvami pri konštrukcii, doprave, montáži, ovládaní a údržbe vnútorných clôn (pozri zoznam významných nebezpečenstiev uvedených v prílohe B).Obsah normy STN EN 13120
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 11
4 Ovládacia sila 12
4.1 Všeobecne 12
4.2 Stanovenie 12
4.3 Funkčná požiadavka 12
5 Konštrukcia ovládacieho mechanizmu – Diagramy HPV (hodnota ľudskej ťahovej sily) 13
5.1 Všeobecne 13
5.2 Funkčné požiadavky 13
6 Nesprávne ovládanie 14
6.1 Záves a lišty 14
6.2 Stanovenie 15
6.3 Funkčné požiadavky 15
7 Mechanická trvanlivosť (opakované ovládacie cykly) 16
7.1 Všeobecne 16
7.2 Stanovenie 16
7.3 Funkčné požiadavky 16
7.4 Triedy trvanlivosti 18
8 Bezpečnosť pri používaní 18
8.1 Všeobecne 18
8.2 Riziko uškrtenia 18
8.3 Vedené, motoricky ovládané vnútorné clony – Ochrana proti strihu 18
9 Hygiena, zdravie a životné prostredie 19
10 Tepelný odpor 19
10.1 Všeobecne 19
10.2 Stanovenie 19
10.3 Funkčná požiadavka 19
11 Celková priepustnosť solárnej energie gtot 19
11.1 Všeobecne 19
11.2 Stanovenie 20
11.3 Funkčná požiadavka 20
12 Vzhľad 20
12.1 Všeobecne 20
12.2 Pružnosť líšt (len vnútorné benátske clony) 20
12.3 Tvarová stabilita 20
12.4 Rozmerová stabilita
12.5 Horizontálna a vertikálna odchýlka 23
13 Trvanlivosť 24
13.1 Všeobecne 24
13.2 Stálofarebnosť tkanín 24
13.3 Ťahová odolnosť tkanín 25
13.4 Odolnosť proti korózii 25
13.5 Rozmerová stabilita 26
14 Manipulácia a skladovanie 26
14.1 Všeobecne 26
14.2 Stanovenie 26
14.3 Funkčné požiadavky 26
15 Informácie o montáži, používaní a údržbe 27
15.1 Všeobecne 27
15.2 Signálne a výstražné zariadenia 27
15.3 Sprievodné doklady (najmä prevádzková príručka 27
15.4 Označenie 29
Príloha A (informatívna) – Definovanie vnútorných podmienok ovzdušia (vnútorné prostredie) 30
Príloha B (normatívna) – Zoznam významných „strojových“ nebezpečenstiev 32
Príloha C (normatívna) – Spoločné bezpečnostné zariadenia a opatrenia 33
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice
EÚ 98/37/EC 34
Príloha ZB (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice
EÚ 2006/42/EC 35
Literatúra 36