Tlačiť

STN EN ISO 16484-5/A1


Označenie: STN EN ISO 16484-5/A1 zrušená
Slovenský názov: Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol (ISO 16484-5: 2007)
Anglický názov: Building automation and control systems - Part 5: Data communication protocol (ISO 16484-5:2007)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2009
Dátum zrušenia: 1. 9. 2011
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 74 7400
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 16484-5:2008/A1:2009, idt ISO 16484-5:2007/Amd 1:2009
Vestník: 10/09
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 16484-5:2011-09 (74 7400)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: