SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12354-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12354-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12354-5
Slovenský názov: Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 5: Hladiny zvuku spôsobené technickým zariadením
Anglický názov: Building acoustics.Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements.Part 5:Sounds levels due to the service equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.20
Triediaci znak: 73 0512
Úroveň zapracovania: idt EN 12354-5:2009
Vestník: 11/09
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 01/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument opisuje výpočtové modely pri výpočte hladiny akustického tlaku v budovách, v dôsledku technického zariadenia.Obsah normy STN EN 12354-5
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Dôležité veličiny .......... 10
3.1 Veličiny, vyjadrujúce vlastnosti budovy 10
3.2 Veličiny, vyjadrujúce vlastnosti výrobku 11
4 Výpočtové modely ......... .............. 12
4.1 Všeobecné princípy 12
4.2 Šírenie zvuku rúrami a potrubiami 13
4.2.1 Všeobecne 13
4.2.2 Zdroje 14
4.2.3 Prenos 16
4.3 Šírenie zvuku vzduchom stavebnou konštrukciou 17
4.3.1 Všeobecne 17
4.3.2 Zdroje 18
4.3.3 Prenos vo vysielacej miestnosti 18
4.3.4 Prenos cez budovu 19
4.4 Šírenie zvuku stavebnou konštrukciou 19
4.4.1 Všeobecne 19
4.4.2 Zdroje 21
4.4.3 Prenos cez upevnenie 21
4.4.4 Prenos cez budovu 22
5 Aplikácia modelov 22
5.1 Aplikácia pre vetracie systémy 22
5.2 Aplikácia pre vykurovacie systémy 24
5.3 Aplikácia pre výťahové zariadenia 25
5.4 Aplikácia pre zariadenia s dodávkou vody 26
5.5 Aplikácia pre zariadenia na odvod splaškových vôd 32
5.6 Aplikácia pre rôzne technické vybavenie 33
6 Presnosť 34
Príloha A (normatívna) – Zoznam označení 35
Príloha B (informatívna) – Zdroje šírenia zvuku vzduchom v potrubných systémoch 38
Príloha C (informatívna) – Zdroje šírenia zvuku vzduchom 39
Príloha D (informatívna) – Zdroje šírenia zvuku konštrukciou 40
Príloha E (informatívna) – Šírenie zvuku prvkami rúr a potrubí 48
Príloha F (informatívna) – Šírenie zvuku v budovách 51
Príloha G (informatívna) – Akustické hladiny pri nízkych frekvenciách 55
Príloha H (informatívna) – Príručka pre návrh systémov technického zariadenia 57
Príloha I (informatívna) – Príklady výpočtov 59
Literatúra 66