SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12613
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12613


Označenie: STN EN 12613 zrušená
Slovenský názov: Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a potrubí uložených v zemi
Anglický názov: Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2009
Dátum zrušenia: 1. 6. 2021
Jazyk: SK
ICS: 13.320, 83.140.99
Triediaci znak: 73 6007
Úroveň zapracovania: idt EN 12613:2009
Vestník: 11/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12613:2021-06 (73 6007)
Nahradené normy: STN EN 12613:2002-11 (73 6007)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje materiál, mechanické požiadavky a požiadavky na funkčné vlastnosti (vhodnosť na daný účel) výstražných prostriedkov s vizuálnymi charakteristikami vyrobených z plastov určených na označovanie prítomnosti káblov a potrubných systémov uložených v zemi pri výkope rýh a hlavne počas výkopových prác.Obsah normy STN EN 12613
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Materiál 8
5 Požiadavky 8
5.1 Farba 8
5.2 Vzhľad a stálosť zafarbenia 8
5.3 Rozmery 8
5.4 Charakteristiky uloženia 8
5.4.1 Všeobecne 9
5.4.2 Odolnosť pri skúšaní pevnosti v ťahu 9
5.4.3 Priečna tuhosť 9
5.4.4 Rovinnosť 9
5.5 Vizuálne výstražné charakteristiky 9
5.6 Odolnosť proti mikroorganizmom 9
5.7 Odolnosť proti UV žiareniu 9
5.8 Tepelná stabilita 9
5.9 Odolnosť potlače 9
5.10 Označovanie 9
6 Skúšobné metódy 10
6.1 Skúšobné telesá a skúšobné podmienky 10
6.2 Stálosť zafarbenia 10
6.3 Pevnosť v ťahu 10
6.3.1 Skúšobné telesá 10
6.3.2 Zariadenie 11
6.3.3 Postup skúšky 11
6.4 Priečna tuhosť 11
6.5 Rovinnosť 12
7 Skúšky vnútropodnikovej kontroly výroby 12
8 Protokol o skúške 12
Príloha A (normatívna) – Určovanie vizuálnych výstražných charakteristík pri simulácii výkopu rýh 13
A.1 Podstata skúšky 13
A.2 Zariadenie 13
A.3 Skúšobné telesá 16
A.4 Teplota pri kondicionovaní a skúšaní 16
A.5 Postup skúšky 16
A.6 Skúšobné podmienky pri výstražných prostriedkoch širších ako 500 mm 17
Príloha B (normatívna) – Chemická odolnosť proti sulfidu amónnemu 18
B.1 Zariadenie 18
B.2 Príprava skúšobných telies 18
B.3 Postup skúšky 18