SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 707+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 707+A1


Označenie: STN EN 707+A1 zrušená
Slovenský názov: Poľnohospodárske stroje. Kalové cisterny. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Agricultural machinery.Slurry tankers.Safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2010
Dátum zrušenia: 1. 6. 2019
Jazyk: SK
ICS: 65.060.25
Triediaci znak: 47 6033
Úroveň zapracovania: idt EN 707:1999+A1:2009
Vestník: 12/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 3/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 707:2019-06 (47 6033)
Nahradené normy: STN EN 707:2001-05 (47 6033)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma uvádza typické bezpečnostné požiadavky a ich overenie pre tvar a konštrukciu všetkých samohybných, nesených, prívesných kalových cisterien vrátane ich rozstrekovacích a aplikačných zariadení, ktoré slúžia na rozstrekovanie alebo na aplikovanie kalu a sú ovládané mechanicky alebo pneumaticky.Obsah normy STN EN 707+A1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Definície 6
4 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Požiadavky na všetky druhy kalových cisterien 7
4.3 Požiadavky na mechanicky ovládané kalové cisterny 11
4.4 Požiadavky na pneumaticky ovládané kalové cisterny 11
5 Overenie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 12
6 Informácie na používanie 12
6.1 Návod na používanie 12
6.2 Označovanie 13
Príloha A (normatívna) – Zoznam ohrození 14
Príloha B (informatívna) – Príklady kalových cisterien 20
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 23
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 24