SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 17123-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 17123-4


Označenie: STN ISO 17123-4 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 4: Elektrooptické diaľkomery
Anglický názov: Optics and optical instruments.Field procedures for testing geodetic and surveying instruments.Part 4:Electro-optical distance meters (EDM instruments)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2010
Dátum zrušenia: 1. 9. 2013
Jazyk: EN
ICS: 17.180.30
Triediaci znak: 73 0212
Úroveň zapracovania: idt ISO 17123-4:2001
Vestník: 01/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 17123-4:2013-09 (73 0212)
Nahradené normy: STN ISO 8322-8:1995-09 (73 0212)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 17123 špecifikuje skúšobné postupy, zamerané na určovanie a odhad presnosti elektrooptických diaľkomerov a pomocného vybavenia pri meraniach v stavebníctve a geodézií.