SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 17123-8
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 17123-8


Označenie: STN ISO 17123-8 zrušená
Slovenský názov: Optika a optické prístroje. Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. Časť 8: GNSS meracie systémy pracujúce kinematickou metódou v reálnom čase
Anglický názov: Optics and optical instruments.Field procedures for testing geodetic and surveying instruments.Part 8:GNSS field measurement systems in real-time kinematic (RTK)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2010
Dátum zrušenia: 1. 12. 2021
Jazyk: EN
ICS: 17.180.30
Triediaci znak: 73 0212
Úroveň zapracovania: idt ISO 17123-8:2007
Vestník: 01/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 17123-8:2021-12 (73 0212)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 17123 špecifikuje skúšobné postupy, ktoré majú byť použité na určovanie a odhad presnosti meracích prístrojov Globálnych navigačných satelitných systémov (GPS NAVSTAR, GLONASS) pracujúcich kinematickou metódou v reálnom čase (GNSS RTK) a ich príslušenstva a pomocného vybavenia, pri meraniach v stavebníctve, geodézii a priemysle.