SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13448+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13448+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13448+A1
Slovenský názov: Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Medziradové kosačky. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Agricultural and forestry machinery.Inter-row moving units.Safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 65.060.50
Triediaci znak: 47 3810
Úroveň zapracovania: idt EN 13448:2001+A1:2009
Vestník: 01/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 3/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13448:2003-03 (47 3810)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na konštrukciu a vyhotovenie medziradových kosačiek s vertikálnou osou vretena namontovanou na trávnatých žacích strojoch používaných v poľnohospodárstve, lesníctve a v záhradníctve na kosenie trávy v priestore medzi dvoma vzájomne nasledujúcimi prekážkami.Obsah normy STN EN 13448+A1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Zoznam ohrození 7
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 7
5.1 Všeobecne 7
5.2 Ochrana žacieho nástroja 8
5.3 Ochrana hadíc 8
5.4 Časti vymrštené odstredivou silou pri rotačnom pohybe žacieho ústrojenstva 9
5.5 Požiadavky na výkyvné rameno 9
5.6 Hluk 9
6 Skúšky – odstredivá skúška (skúška vymrštiteľnosti) 9
6.1 Všeobecné skúšobné podmienky 9
6.2 Cieľová plocha 9
6.3 Skúšobný materiál 10
6.4 Skúšobný postup 10
6.5 Platnosť skúšky 11
7 Informácie pre užívateľa 11
7.1 Návod na obsluhu a údržbu 11
7.2 Označovanie 12
Príloha A (normatívna) – Zoznam ohrození 13
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 17
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 18