SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12505+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12505+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12505+A1
Slovenský názov: Potravinárske stroje. Odstredivky na spracovanie jedlých olejov a tukov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Food procesing machinery.Centrifugal machines for processing edible oils and fats.Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 4510
Úroveň zapracovania: idt EN 12505:2000+A1:2009
Vestník: 02/10
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 3/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12505:2004-05 (51 4510)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma pokrýva všetky významné ohrozenia identifikované v posúdení ohrození (pozri EN 1050), ktoré sa uvádzajú v kapitole 4 tejto normy, a ktoré sú relevantné pre odstredivky na spracovanie jedlých olejov a tukov, keď sa používajú v zmysle ich určenia a za podmienok predpokladaných výrobcom.Obsah normy STN EN 12505+A1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Definície a opisy 9
4 Zoznam významných ohrození 13
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 16
6 Overovanie 22
7 !Informácie na používanie (pozri kapitolu 6 EN ISO 12100-2: 2003)" 23
Príloha A (normatívna) – Skúšobný predpis na meranie hluku – stupeň presnosti 2 25
Príloha B (normatívna) – Konštrukčné zásady na zabezpečenie hygieny odstrediviek
na spracovanie jedlých olejov a tukov 29
Príloha C (informatívna) – Výpočtová a overovacia metóda pre konštrukciu nádoby
a výpočtový postup 31
Príloha D (informatívna) – Literatúra 36
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 37
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 38