SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1998-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1998-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-4
Slovenský názov: Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
Anglický názov: Eurocode 8.Design of structures for earthquake resistance.Part 4:Silos, tanks and pipelines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-4:2006
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1998-4:2006-12 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmet EN 1998 je definovaný v EN 1998-1:2004, 1.1.1 a predmet tejto časti normy je definovaný v tomto článku.Doplnkové časti Eurokódu 8 sú uvedené v EN 1998-1: 2004, 1.1.3.Obsah normy STN EN 1998-4
Predhovor 7
Kapitola 1 Všeobecne 10
1.1 Predmet 10
1.2 Normatívne odkazy 10
1.2.1 Všeobecné normatívne odkazy 10
1.3 Predpoklady 11
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 11
1.5 Termíny a definície 11
1.5.1 Všeobecne 11
1.5.2 Termíny spoločné pre všetky eurokódy 12
1.5.3 Termíny použité v EN 1998 12
1.5.4 Termíny použité v EN 1998-4 12
1.6 Značky 12
1.7 Jednotky SI 13
Kapitola 2 Všeobecné princípy a aplikačné pravidlá 13
2.1 Požiadavky bezpečnosti 13
2.1.1 Všeobecne 13
2.1.2 Medzný stav únosnosti 13
2.1.3 Stav obmedzeného poškodenia 14
2.1.4 Diferenciácia spoľahlivosti 14
2.1.5 Spoľahlivosť systému a spoľahlivosť jeho prvkov 15
2.1.6 Koncepcia návrhu 15
2.2 Seizmické zaťaženie 16
2.3 Výpočet 16
2.3.1 Metódy výpočtu 16
2.3.2 Interakcia s podložím 17
2.3.3 Útlm 17
2.3.3.1 Konštrukčný útlm 17
2.3.3.2 Útlm v náplni 17
2.3.3.3 Útlm v základoch 17
2.3.3.4 Vážený útlm 18
2.4 Súčinitele správania 18
2.5 Overovanie bezpečnosti 18
2.5.1 Všeobecne 18
2.5.2 Kombinácie seizmického zaťaženia s inými zaťaženiami 18
Kapitola 3 Špecifické princípy a aplikačné pravidlá pre silá 19
3.1 Úvod 19
3.2 Kombinácia zložiek pohybu podložia 19
3.3 Výpočet síl 19
3.4 Súčinitele správania 21
3.5 Overovanie 21
3.5.1 Stav obmedzeného poškodenia 21
3.5.2 Medzný stav únosnosti 22
3.5.2.1 Celková stabilita 22
3.5.2.2 Škrupina 22
3.5.2.3 Kotvenie 22
3.5.2.4 Základy 22
Kapitola 4 Špecifické princípy a aplikačné pravidlá pre nádrže 23
4.1 Kritériá zhody 23
4.1.1 Všeobecne 23
4.1.2 Stav obmedzeného poškodenia 23
4.1.3 Medzný stav únosnosti 23
4.2 Kombinácia zložiek pohybu podložia 23
4.3 Metódy výpočtu 24
4.3.1 Všeobecne 24
4.3.2 Hydrodynamické účinky 24
4.4 Súčinitele správania 24
4.5 Overovanie 25
4.5.1 Stav obmedzeného poškodenia 25
4.5.1.1 Všeobecne 25
4.5.1.2 Škrupina 25
4.5.1.3 Potrubie 25
4.5.2 Medzný stav únosnosti 25
4.5.2.1 Stabilita 25
4.5.2.2 Škrupina 25
4.5.2.3 Potrubie 25
4.5.2.4 Kotvenie 26
4.5.2.5 Základy 26
4.6 Doplnkové opatrenia 26
4.6.1 Ochrana 26
4.6.2 Špliechanie 26
4.6.3 Interakcia potrubia 26
Kapitola 5 Špecifické princípy a aplikačné pravidlá pre nadzemné potrubia 27
5.1 Všeobecne 27
5.2 Požiadavky bezpečnosti 27
5.2.1 Stav obmedzeného poškodenia 27
5.2.2 Medzný stav únosnosti 27
5.3 Seizmické zaťaženie 27
5.3.1 Všeobecne 27
5.3.2 Seizmické zaťaženie v dôsledku zotrvačných pohybov 28
5.3.3 Rozdielny pohyb 28
5.4 Metódy výpočtu 28
5.4.1 Modelovanie 28
5.4.2 Výpočet 28
5.5 Súčinitele správania 29
5.6 Overovanie 29
Kapitola 6 Špecifické princípy a aplikačné pravidlá pre zasypané potrubia 29
6.1 Všeobecne 29
6.2 Požiadavky bezpečnosti 29
6.2.1 Stav obmedzeného poškodenia 29
6.2.2 Medzný stav únosnosti 30
6.3 Seizmické zaťaženie 30
6.3.1 Všeobecne 30
6.3.2 Seizmické zaťaženie v dôsledku zotrvačných pohybov 30
6.3.3 Modelovanie seizmických vĺn 30
6.3.4 Permanentné pohyby podložia 30
6.4 Metódy výpočtu (prechod vĺn) 31
6.5 Overovanie 31
6.5.1 Všeobecne 31
6.5.2 Zasypané potrubia v stabilnom podloží 31
6.5.3 Zasypané potrubia pri rozdielnych pohyboch podložia (zvárané oceľové rúry) 31
6.6 Návrhové opatrenia pri križovaní zlomu 31
Príloha A (informatívna) – Postupy seizmického výpočtu nádrží 33
Príloha B (informatívna) – Zasypané potrubia 64