SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 13822
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 13822


Označenie: STN ISO 13822 zrušená
Slovenský názov: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií
Anglický názov: Bases for design of structures.Assessment of existing structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2010
Dátum zrušenia: 1. 4. 2012
Jazyk: CS
ICS: 91.080.01
Triediaci znak: 73 0038
Úroveň zapracovania: idt ISO 13822:2001, idt ČSN ISO 13822:2005
Vestník: 02/10
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 13822:2012-04 (73 0038)
Nahradené normy: STN 73 0038:1986-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato mezinárodní norma poskytuje obecné požadavky a postupy hodnocení existujících konstrukcí (budov, mostů, průmyslových staveb, atd.), které vycházejí ze zásad spolehlivosti konstrukcí a z následků jejich poruchy.Podkladem je ISO 2394.Obsah normy STN ISO 13822
Předmluva 6
Úvod 7
1 Předmět normy 8
2 Normativní odkazy 8
3 Termíny a definice 8
4 Obecný systém hodnocení 10
4.1 Účel 10
4.2 Postup 11
4.3 Stanovení účelu hodnocení 11
4.4 Scénáře 11
4.5 Předběžné hodnocení 12
4.5.1 Studium dokumentace a dalších údajů 12
4.5.2 Předběžná prohlídka 12
4.5.3 Předběžné ověření 12
4.5.4 Rozhodnutí o okamžitých opatřeních 12
4.5.5 Doporučení pro podrobné hodnocení 12
4.6 Podrobné hodnocení 12
4.6.1 Podrobné vyhledání a prověření dokumentace 12
4.6.2 Podrobná prohlídka a zkoušky materiálů 12
4.6.3 Stanovení zatížení 12
4.6.4 Stanovení vlastností konstrukcí 13
4.6.5 Analýza konstrukce 13
4.6.6 Ověření 13
4.7 Výsledky hodnocení 13
4.7.1 Zpráva 13
4.7.2 Koncepční návrh konstrukčních opatření 13
4.7.3 Řízení rizik 13
5 Údaje pro hodnocení 13
5.1 Obecně 13
5.2 Zatížení a vlivy prostředí 14
5.2.1 Zatížení 14
5.2.2 Vlivy prostředí 14
5.2.3 Původní výkresy a návrhové specifikace 14
5.2.4 Prohlídka 14
5.2.5 Data charakteristická pro místo stavby 14
5.3 Vlastnosti materiálů 14
5.3.1 Skutečné vlastnosti materiálů 14
5.3.2 Původní výkresy a návrhové specifikace 14
5.3.3 Zkoušky materiálů 14
5.3.4 Odběr vzorků a zkušební postupy 14
5.3.5 Analýza výsledků zkoušek 14
5.4 Vlastnosti konstrukce 15
5.4.1 Zkoušení statických a dynamických vlastností konstrukce 15
5.4.2 Geotechnický průzkum 15
5.5 Rozměry 15
5.5.1 Skutečné rozměry 15
5.5.2 Stanovení rozměrů 15
6 Analýza konstrukce 15
6.1 Modely 15
6.2 Mezní stavy 15
6.3 Základní veličiny 15
6.4 Modelové nejistoty 15
6.5 Převodní součinitele 16
6.6 Nejistoty o stavu prvků 16
6.7 Modely degradace 16
7 Ověřování 16
7.1 Zásady 16
7.2 Hodnocení spolehlivosti 16
7.3 Mezní stavy 16
7.4 Kontrola věrohodnosti 16
7.5 Směrná úroveň spolehlivosti 16
8 Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti 17
8.1 Hodnocení bezpečnosti 17
8.2 Hodnocení provozuschopnosti 17
9 Opatření 17
10 Zpráva 17
10.1 Obecně 17
10.2 Závěry 18
10.3 Dostatečná spolehlivost 18
10.4 Nedostatečná spolehlivost 18
10.5 Doporučení pro opatření 18
10.6 Prohlídka a plán údržby 18
10.7 Dokumentace informací 18
10.8 Forma zprávy 18
11 Posudek a rozhodnutí 18
11.1 Rozhodnutí 18
11.2 Změna užívání 18
Příloha A (informativní) – Hierarchie termínů 19
Příloha B (informativní) – Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí 20
Příloha C (informativní) – Aktualizace měřených veličin 21
Příloha D (informativní) – Zkoušení statických a dynamických vlastností konstrukcí 25
Příloha E (informativní) – Hodnocení časově závislé spolehlivosti 28
Příloha F (informativní) – Směrná úroveň spolehlivosti 31
Příloha G (informativní) – Struktura zprávy 33
Příloha H (informativní) – Návrh modernizace 35
Bibliografie 37
Národní příloha NA (informativní) – Doplňující pokyny k obecným zásadám hodnocení
existujících konstrukcí 38
Národní příloha NB (informativní) – Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů 48
Národní příloha NC (informativní) – Hodnocení existujících betonových konstrukcí 51
Národní příloha ND (informativní) – Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených
ocelobetonových konstrukcí 61
Národní příloha NE (informativní) – Hodnocení existujících dřevěných a spřažených
dřevobetonových konstrukcí 65
Národní příloha NF (informativní) – Hodnocení existujících zděných konstrukcí 71