Tlačiť

STN EN 1264-4


Označenie: STN EN 1264-4 zrušená
Slovenský názov: Vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou. Časť 4: Inštalácia
Anglický názov: Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2010
Dátum zrušenia: 1. 8. 2011
Jazyk: EN
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 06 0315
Úroveň zapracovania: idt EN 1264-4:2009
Vestník: 02/10
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1264-4:2011-08 (06 0315)
Nahradené normy: STN EN 1264-4:2003-04 (06 0315), STN EN 15377-2:2009-09 (06 0245)
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: