SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1998-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1998-6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-6
Slovenský názov: Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny
Anglický názov: Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance.Part 6:Towers, masts and chimneys
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-6:2005
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 05/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1998-6:2005-12 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmet Eurokódu 8 je definovaný v EN 1998-1:2004, 1.1.1 a predmet tejto normy je definovaný v (2) až (4).Ďalšie časti Eurokódu 8 sú označené v EN 1998-1: 2004, 1.1.3.Obsah normy STN EN 1998-6
Kapitola 1 Všeobecne 11
1.1 Predmet 11
1.2 Citované normy 11
1.3 Predpoklady 12
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 12
1.5 Termíny a definície 12
1.6 Symboly 13
1.7 Jednotky SI 13
Kapitola 2 Požiadavky na výkonnosť a kritériá zhody 13
2.1 Základné požiadavky 13
2.2 Kritériá zhody 14
Kapitola 3 Seizmické zaťaženie 14
3.1 Definícia vstupov seizmického zaťaženia 14
3.2 Spektrum pružnej odozvy 14
3.3 Návrhové spektrum odozvy 14
3.4 Časová reprezentácia zaťaženia 15
3.5 Zložky s dlhou periódou pohybu v bode 15
3.6 Zložky pohybu podložia 15
Kapitola 4 Návrh seizmicky odolných veží, stožiarov a komínov 15
4.1 Triedy významnosti a súčinitele významnosti 15
4.2 Pravidlá modelovania a predpoklady 16
4.3 Metódy výpočtu 18
4.4 Kombinácie účinkov zložiek seizmického zaťaženia 19
4.5 Kombinácie seizmického zaťaženia s inými zaťaženiami 19
4.6 Premiestnenia 19
4.7 Overenie bezpečnosti 19
4.8 Teplotné účinky 21
4.9 Medzný stav obmedzeného poškodenia 21
4.10 Súčiniteľ správania 21
Kapitola 5 Špeciálne pravidlá pre železobetónové komíny 22
5.1 Rozsah 22
5.2 Návrh pre disipatívne správanie 22
5.3 Konštrukčné zásady vystužovania 23
5.4 Špeciálne pravidlá pre výpočet a návrh 24
5.5 Medzný stav obmedzeného poškodenia 24
Kapitola 6 Špeciálne pravidlá pre oceľové komíny 25
6.1 Návrh pre disipatívne správanie 25
6.2 Materiály 25
6.3 Medzný stav obmedzeného poškodenia 26
6.4 Medzný stav únosnosti 26
Kapitola 7 Špeciálne pravidlá pre oceľové veže 26
7.1 Obsah 26
7.2 Návrh pre disipatívne správanie 26
7.3 Materiály 26
7.4 Návrh veží so stužidlami s centrickým pripojením prvkov 27
7.5 Špeciálne pravidlá pre návrh elektrických prenosových stožiarov 27
7.6 Medzný stav obmedzeného poškodenia 27
7.7 Iné špeciálne návrhové pravidlá 29
Kapitola 8 Špeciálne pravidlá pre kotvené stožiare 29
8.1 Obsah 29
8.2 Špeciálny výpočet a návrhové požiadavky 29
8.3 Materiály 30
8.4 Medzný stav obmedzeného poškodenia 30