SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6122
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6122Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6122
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Liaty asfalt na pozemné komunikácie
Anglický názov: Road Building.Mastic asphalt for pavement of roads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 75.140, 93.080.10
Triediaci znak: 73 6122
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6122:1996-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zhotovovanie a preberanie vrstiev krytov vozoviek pozemných komunikácií, ochranných vrstiev a krytov vozoviek na mostoch, letísk a iných dopravných plôch zo zmesí liatych asfaltov vyrábaných podľa STN EN 13108-6 s prípadným použitím R-materiálu.Obsah normy STN 73 6122
Predhovor 2
1 Predmet normy 6
2 Termíny a definície 6
3 Značky a označovanie 6
4 Použitie vo vozovke 7
5 Použitie 8
5.1 Požiadavky na podklad a na jeho úpravy 8
5.1.1 Všeobecné požiadavky na podklad 8
5.1.2 Podklad stmelený asfaltovým spojivom 9
5.1.3 Podklad stmelený hydraulickým spojivom 9
5.1.4 Dlažby a dielce 9
5.1.5 Podklady z nestmeleného kameniva 9
5.1.6 Izolačný systém na mostoch 9
5.1.7 Podmienky ukladania 9
5.2 Výroba zmesí liateho asfaltu 10
5.2.1 Všeobecne 10
5.3 Pracovné teploty 10
5.4 Doprava 10
5.5 Rozprestieranie 11
5.5.1 Všeobecné požiadavky 11
5.5.2 Ručné rozprestieranie vrstvy 11
5.5.3 Strojové rozprestieranie vrstvy 11
5.5.4 Úprava spojov 11
5.5.5 Zdrsňovanie povrchu vrstvy 12
5.5.6 Dopravné opatrenia 12
6 Skúšanie 13
6.1 Druhy skúšok 13
6.2 Počiatočná skúška typu (PST) 13
6.3 Plánované skúšky 13
6.4 Preberacie skúšky hotovej úpravy 14
7 Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia 15
Literatúra 16