SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6242
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6242Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6242
Slovenský názov: Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály
Anglický názov: Pavements on road bridges.Design and material specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.040, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6242
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/10
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 10/12, Zmena *2 V 02/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6242:2001-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na vlastnosti materiálov, zásady návrhu, realizáciu, skúšanie a kontrolu kvality vozoviek na mostoch pozemných komunikácií (s výnimkou dočasných mostov) a na konštrukciách podobných mostom alebo slúžiacich na rovnaký účel.Obsah normy STN 73 6242
Predhovor 2
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny, definície, symboly a skratky 7
3.1 Všeobecne 7
3.2 Skratky 8
4 Konštrukcia vozovky na moste 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Návrh konštrukcie vozovky 10
5 Mostovka 12
6 Izolačný systém vozovky na moste 14
6.1 Všeobecne 14
6.2 Základná vrstva izolačného systému 15
6.3 Izolačná vrstva 18
6.4 Ochranná vrstva izolácie – vlastnosti materiálov 23
6.5 Zálievkové hmoty – požiadavky 26
7 Kryt vozovky na moste 28
7.1 Všeobecne 28
7.2 Kryt netuhej vozovky 28
7.3 Cementobetónový kryt 33
7.4 Kryt z dlažby 34
7.5 Kryt z polymérových hmôt 34
8 Skúšanie a kontrola 34
8.1 Všeobecne 34
8.2 Počiatočná skúška typu 34
8.3 Plánované skúšky 34
8.4 Kontrolné skúšky 35
8.5 Preberacie skúšky 35
Príloha A (normatívna) – Skúška vodonepriepustnosti hutnených asfaltových vrstiev 38
Príloha B (normatívna) – Priľnavosť vrstiev a pevnosť v ťahu povrchových vrstiev 40