SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1515-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1515-4


Označenie: STN EN 1515-4 zrušená
Slovenský názov: Príruby a prírubové spoje. Skrutky a matice. Časť 4: Výber skrutiek a matíc na zariadenia podliehajúce smernici o tlakovom zariadení 97/23/ES
Anglický názov: Flanges and their joints.Bolting.Part 4:Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2010
Dátum zrušenia: 1. 8. 2021
Jazyk: SK
ICS: 21.060.10, 21.060.20, 23.040.60
Triediaci znak: 13 1501
Úroveň zapracovania: idt EN 1515-4:2009
Vestník: 04/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/14, 10/11, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1515-4:2021-08 (13 1501)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma je využiteľná pri výbere skrutiek a matíc na zariadenia podliehajúce smernici o tlakovom zariadení 97/23/ES.Obsah normy STN EN 1515-4
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície, značky a jednotky 7
3.1 Termíny a definície 7
3.2 Značky a jednotky 7
4 Výber typov a materiálov skrutiek a matíc 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Výber typov skrutiek a matíc 8
4.3 Výber kombinácií materiálov skrutiek a matíc 8
5 Výroba 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Povrchová úprava 10
6 Technické dodacie podmienky 11
6.1 Všeobecne 11
6.2 Požiadavky na predchádzanie krehkému lomu pri nízkej teplote 11
7 Sledovateľnosť a dokumenty kontroly 12
7.1 Sledovateľnosť 12
7.2 Dokumenty kontroly 13
8 Informácia na objednávanie 13
Príloha A (normatívna) – Skrutky so závitom k hlave (na celej dĺžke) 14
Príloha B (informatívna) – Doplnkové typy a materiály skrutiek a matíc v súlade s bežne
používanými národnými normami 15
Príloha C (informatívna) – Dodatočné požiadavky na skrutky a matice zo žiarovo pozinkovanej
uhlíkovej ocele 16
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 97/23/ES 17
Literatúra 18
Tabuľky
Tabuľka 1 – Značky a jednotky 7
Tabuľka 2 – Typy skrutiek a matíc 8
Tabuľka 3 – Výber materiálov skrutiek a matíc v kombinácii s vhodnými teplotnými rozsahmi 9
Tabuľka 4 – Požiadavky na predchádzanie krehkému lomu s referenčnou hrúbkou pre matice
a skrutky pre tM –10 °C 11
Tabuľka 5 – Požiadavky na predchádzanie krehkému lomu s referenčnou hrúbkou pre matice
a skrutky z materiálu podľa EN 10269 12
Tabuľka 6 – Požiadavky na predchádzanie krehkému lomu s referenčnou hrúbkou pre skrutky
podľa EN ISO 3506-1 a matice podľa EN ISO 3506-2 12
Tabuľka B.1 – Výber typov skrutiek a matíc v súlade s bežne používanými národnými normami 15
Tabuľka ZA.1 – Vzťah medzi touto európskou normou a smernicou 97/23/ES 17