Tlačiť

STN EN ISO 4126-5/AC


Označenie: STN EN ISO 4126-5/AC zrušená
Slovenský názov: Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 5: Ovládané bezpečnostné systémy na uvoľňovanie tlaku (ISO 4126-5: 2004)
Anglický názov: Safety devices for protection against excessive pressure. Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia: 1. 12. 2013
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 13 6668
Úroveň zapracovania: idt ISO 4126-5:2004/Cor 2:2007, idt ISO 4126-5:2004/Cor 1:2006, idt EN ISO 4126-5:2004/AC:2008
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 7/09, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 4126-5:2013-12 (13 6668)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy špecifikuje všeobecné požiadavky na ovládané bezpečnostné systémy na uvoľňovanie tlaku (CSPRS) bez ohľadu na pracovnú látku, na ktorú sa navrhujú.