SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 1001
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 1001Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 1001
Slovenský názov: Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb
Anglický názov: Geotechnical structures.Foundation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.20, 93.020
Triediaci znak: 73 1001
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 1001:1987-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma obsahuje všeobecné ustanovenia na navrhovanie geotechnických konštrukcií, v ktorých definuje v súlade s Eurokódom 7 geotechnické kategórie pre všetky druhy základov stavebných objektov a konštrukcií, oporné a zemné konštrukcie.Obsah normy STN 73 1001
Predhovor 2
1 Predmet normy 4
2 Termíny, značky a skratky 4
3 Všeobecné ustanovenia na navrhovanie geotechnických konštrukcií 6
3.1 Medzné stavy 6
3.2 Geotechnické kategórie 6
3.3 Geotechnické parametre horninového prostredia a základovej pôdy 7
4 Zakladanie stavieb 7
4.1 Vzťahy medzi zaťažením a základovou pôdou 7
4.2 Medzné stavy 10
4.2.1 Medzné stavy únosnosti 10
4.2.1.1 Plošné základy 10
4.2.1.1.1 Hĺbka zakladania 10
4.2.1.1.2 Únosnosť plošných základov na zeminách 11
4.2.1.1.3 Únosnosť plošných základov na skalných horninách 14
4.2.1.1.4 Posúdenie vodorovných silových účinkov 15
4.2.2 Medzný stav používateľnosti 15
Príloha A (informatívna) – Výpočtové modely na určenie zvislej zložky napätia v základovej pôde
od zaťaženia stavbou 21
Príloha B (informatívna) – Rovnice a grafy pre stanovenie súčiniteľov 1 a 2 34
Príloha C (informatívna) – Naklonenie tuhého základu na homogénnom podloží 36
Príloha D (informatívna) – Druhy nerovnomerných sadaní 38