Tlačiť

STN EN 1998-2/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-2/AC
Slovenský názov: Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
Anglický názov: Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-2:2005/AC:2010
Vestník: 04/10
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť sa prednostne venuje seizmickému navrhovaniu mostov, ktoré horizontálnym seizmickým zaťaženiam odolávajú hlavne ohybom pilierov alebo krajnými podperami; týka sa to mostov, ktoré majú zvislé alebo skoro zvislé systémy pilierov podopierajúcich mostnú nosnú konštrukciu.