SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 15615
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 15615


Označenie: TNI CEN/TR 15615 zrušená
Slovenský názov: Vysvetlenie všeobecných vzťahov medzi rozličnými európskymi normami a smernicou o energetickej hospodárnosti budov. Zastrešujúci dokument
Anglický názov: Explanation of the general relationship between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).Umbrella Document
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.140.99
Triediaci znak: 73 0713
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 15615:2008
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: TNI CEN ISO/TR 52000-2:2018-02 (73 0712)
Nahradené normy: TNI CEN/TR 15615:2009-03 (73 0713)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická správa opisuje európske normy (EN), ktoré sú určené na podporu EPBD tak, že poskytujú výpočtové metódy a príslušné podklady potrebné na výpočet celkovej energetickej hospodárnosti budovy.Táto správa sa odvoláva na smernicu 2002/91/ES z decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.Obsah normy TNI CEN/TR 15615
Predhovor 7
Úvod 8
1 Vzťah noriem k EPBD 9
1.1 Prehľad 9
1.2 Metodika výpočtu 9
1.3 Certifikát energetickej hospodárnosti 10
1.4 Pravidelné kontroly kotlov a klimatizačných systémov 10
2 Komisie CEN 11
3 Termíny a definície 12
4 Prehľad výpočtového postupu 15
5 Opis noriem 20
5.1 Všeobecne 20
5.2 Časť 1 – Normy na výpočet celkovej potreby energie budovy 20
5.3 Časť 2 – Normy na výpočet dodanej energie 21
5.4 Časť 3 – Normy na výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie 21
5.5 Časť 4 – Pomocné normy 21
5.6 Časť 5 – Normy na monitorovanie a overovanie energetickej hospodárnosti 22
Príloha A – Hierarchicky zoradené normy 23
Príloha B – Súhrn obsahu noriem, zoradený podľa čísiel noriem 27
Príloha C – Termíny a definície 37
Príloha D – Spoločné značky a indexy 50