Tlačiť

STN EN 1998-3/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-3/AC
Slovenský názov: Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov
Anglický názov: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-3:2005/AC:2010
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená  Cena bude určená na základe počtu strán


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: