SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 10497
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 10497Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 10497
Slovenský názov: Skúšky armatúr. Požiadavky na typovú skúšku požiarnej odolnosti (ISO 10497: 2010)
Anglický názov: Testing of valves.Fire type-testing requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.060.01
Triediaci znak: 13 0105
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 10497:2010, idt ISO 10497:2010
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 10497:2005-06 (13 0105)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje požiadavky na typovú skúšku požiarnej odolnosti a príslušnú skúšobnú metódu na preukazovanie tlakovej odolnosti armatúr pri tlaku počas skúšky požiarnej odolnosti a po nej.Nestanovuje skúšobné požiadavky na iné pohony, ako sú manuálne ovládané ovládacie mechanizmy alebo podobné mechanizmy, ak tieto pohony tvoria časť bežného vyhotovenia armatúry.Obsah normy STN EN ISO 10497
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Skúšobné podmienky 7
4.1 Smer a spôsob montáže skúšobných armatúr 7
4.2 Zariadenie na uvoľňovanie tlaku 7
5 Postup skúšky požiarnej odolnosti 7
5.1 Všeobecné upozornenia 7
5.2 Krátky opis skúšky 7
5.3 Skúšobné zariadenie 8
5.4 Skúšobné médium 9
5.5 Skúšobné palivo 9
5.6 Postup 9
6 Prevádzkyschopnosť 14
6.1 Všeobecne 14
6.2 Netesnosť sedla počas definovaného požiaru 14
6.3 Vonkajší únik počas definovaného požiaru a počas ochladzovania 14
6.4 Netesnosť sedla pri skúške pri nižšom skúšobnom tlaku po ochladení 14
6.5 Ovládacia schopnosť 15
6.6 Vonkajší únik po skúške ovládacej schopnosti 15
6.7 Protokol o skúške 16
7 Potvrdenie spôsobilosti ďalších armatúr reprezentatívnej svetlosti, tlakového rozsahu
a konštrukčných materiálov 17
7.1 Všeobecne 17
7.2 Konštrukčný materiál 17
7.3 Potvrdenie spôsobilosti armatúr podľa menovitej svetlosti 18
7.4 Potvrdenie spôsobilosti iných armatúr podľa tlakového rozsahu 18
7.5 Osobitné označovanie 18
Literatúra 20