Tlačiť

STN EN ISO 10426-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 10426-1
Slovenský názov: Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 1: Špecifikácia (ISO 10426-1: 2009)
Anglický názov: Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification (ISO 10426-1:2009)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 75.020, 91.100.10
Triediaci znak: 45 1501
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 10426-1:2009, idt ISO 10426-1:2009
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 06/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 10426-1:2007-04 (45 1215)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: