SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 15989
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 15989


Označenie: STN P CEN/TS 15989 zrušená
Slovenský názov: Hasičské vozidlá a zariadenia. Značky na ovládacie prvky a iné indikátory
Anglický názov: Firefighting vehicles and equipment.Symbols for operator controls and other displays
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2010
Dátum zrušenia: 1. 8. 2015
Jazyk: SK
ICS: 01.080.20, 13.220.10
Triediaci znak: 92 0601
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15989:2010
Vestník: 06/10
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P CEN/TS 15989:2015-08 (92 0601)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto technickej špecifikácii sa uvádzajú značky na ovládacie prvky a iné indikátory špecifické pre hasičské vozidlá a zariadenia.Obsah normy STN P CEN/TS 15989
Predhovor 5
1 Predmet technickej špecifikácie 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Pomenovanie a vyobrazenie značiek 6
4 Abecedný zoznam značiek 26