SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13670
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13670Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13670
Slovenský názov: Zhotovovanie betónových konštrukcií
Anglický názov: Execution of concrete structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2400
Úroveň zapracovania: idt EN 13670:2009
Vestník: 07/10
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 11/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 13670-1:2001-12 (73 2400), STN 73 0210-2:1993-09
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza spoločné požiadavky na zhotovovanie betónových konštrukcií, platí pre práce na mieste stavby ako aj pre konštrukcie z prefabrikovaných betónových dielcov.Táto norma predpokladá špecifikáciu zhotovovania na stanovenie všetkých špecifických požiadaviek relevantných k príslušnej konštrukcii.Obsah normy STN EN 13670
Predhovor 8
Úvod 9
1 Predmet normy 11
2 Normatívne odkazy 11
3 Termíny a definície 12
4 Manažérstvo zhotovovania 14
4.1 Predpoklady 14
4.2 Dokumentácia 14
4.2.1 Špecifikácia zhotovovania 14
4.2.2 Plán kvality 15
4.2.3 Záznamy dokumentácie zhotovovania 15
4.2.4 Špeciálny záznam dokumentácie 15
4.3 Manažérstvo kvality 15
4.3.1 Triedy zhotovovania 15
4.3.2 Kontrola materiálov a výrobkov 15
4.3.3 Kontrola zhotovovania 16
4.4 Činnosť v prípade nezhody 17
5 Podperné lešenie a debnenie 17
5.1 Základné požiadavky 17
5.2 Materiály 18
5.2.1 Všeobecne 18
5.2.2 Odformovacie prostriedky 18
5.3 Návrh a montáž podperného lešenia 18
5.4 Návrh a montáž debnenia 18
5.5 Špeciálne debnenie 19
5.6 Montážne vložky v debnení a zabudované prvky 19
5.6.1 Všeobecne 19
5.6.2 Oprava dočasných výklenkov a otvorov 19
5.7 Oddebňovanie a demontáž podperného lešenia 19
6 Výstuž 20
6.1 Všeobecne 20
6.2 Materiály 20
6.3 Ohýbanie, strihanie, doprava a skladovanie výstuže 20
6.4 Zváranie 21
6.5 Spoje 21
7 Predpätie 22
7.1 Všeobecne 22
7.2 Materiály na predpínanie 22
7.2.1 Systémy dodatočného predpínania 22
7.2.2 Hadice na predpínaciu výstuž 22
7.2.3 Materiály na predpínanie 22
7.2.4 Kotevné prvky a príslušenstvá 22
7.2.5 Podpery predpínacej výstuže 22
7.2.6 Injektážna malta 23
7.2.7 Mazivo, vosk a ostatné výrobky 23
7.3 Doprava a skladovanie 23
7.4 Montáž predpínacíej výstuže 23
7.4.1 Všeobecne 23
7.4.2 Vopred napínaná predpínacia výstuž 23
7.4.3 Dodatočne napínaná predpínacia výstuž 23
7.4.4 Vnútorné a vonkajšie predpínacie jednotky bez súdržnosti 23
7.5 Napínanie 24
7.5.1 Všeobecne 24
7.5.2 Vopred napínaná predpínacia výstuž 24
7.5.3 Dodatočne napínané predpínacie káble so súdržnosťou 24
7.5.4 Vnútorné a vonkajšie predpínacie jednotky bez súdržnosti 24
7.6 Ochranné opatrenia (injektovanie, vyplňovanie mazivom) 24
7.6.1 Všeobecne 24
7.6.2 Vopred napínané predpínacie jednotky 25
7.6.3 Dodatočne napínané predpínacie káble so súdržnosťou 25
7.6.4 Vnútorné a vonkajšie predpínacie jednotky bez súdržnosti 25
7.6.5 Postupy injektovania 25
7.6.6 Vyplňovanie mazivom 25
7.6.7 Utesňovanie 25
8 Betónovanie 26
8.1 Špecifikácia betónu 26
8.2 Činnosti pred betónovaním 26
8.3 Dodávka, preberanie a stavenisková doprava čerstvého betónu 26
8.4 Ukladanie a zhutňovanie 27
8.4.1 Všeobecne 27
8.4.2 Betón z pórovitého kameniva 27
8.4.3 Samozhutniteľný betón 27
8.4.4 Striekaný betón 27
8.4.5 Posuvné debnenie 27
8.4.6 Betónovanie pod vodou 27
8.5 Ošetrovanie a ochrana 28
8.6 Činnosti po ukončení betónovania 29
8.7 Betónovanie spriahnutých konštrukcií 29
8.8 Konečná úprava povrchu 29
9 Zhotovovanie konštrukcií z prefabrikovaných dielcov 29
9.1 Všeobecne 29
9.2 Prefabrikované dielce vyrábané vo výrobniach prefabrikátov 29
9.3 Prefabrikované dielce zhotovované na stavenisku 29
9.4 Manipulácia a skladovanie 30
9.4.1 Všeobecne 30
9.4.2 Manipulácia 30
9.4.3 Skladovanie 30
9.5 Montáž a vyrovnávanie 30
9.5.1 Všeobecne 30
9.5.2 Ukladanie 30
9.6 Spojovanie a dokončievacie práce 31
9.6.1 Všeobecne 31
9.6.2 Práce na stavenisku 31
9.6.3 Konštrukčné spojenia 31
10 Geometrické tolerancie 31
10.1 Všeobecne 31
10.2 Referenčný systém 32
10.3 Základy 32
10.4 Stĺpy a steny 32
10.5 Trámy a dosky 33
10.6 Prierezy 34
10.7 Rovinatosť povrchu a priamosť hrán 36
10.8 Tolerancie pre otvory a vložené prvky 36
Príloha A (informatívna) – Pokyny pre dokumentáciu 37
Príloha B (informatívna) – Pokyny pre manažérstvo kvality 42
Príloha C (informatívna) – Pokyny pre podperné lešenie a debnenie 44
Príloha D (informatívna) – Pokyny pre výstuž 46
Príloha E (informatívna) – Pokyny pre predpínanie 47
Príloha F (informatívna) – Pokyny pre betónovanie 49
Príloha G (informatívna) – Pokyny pre geometrické tolerancie 55
Príloha H (informatívna) – Pokyny pre národný dodatok 61
Literatúra 62