SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14250
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14250Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14250
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Požiadavky na prefabrikované konštrukčné prvky spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi
Anglický názov: Timber structures.Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.20
Triediaci znak: 73 2819
Úroveň zapracovania: idt EN 14250:2010
Vestník: 07/10
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14250:2005-09 (73 2819)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na materiál, výrobky a dokumentáciu pre prefabrikované konštrukčné prvky (napr. priehradové nosníky na strechy, steny, podlahy (stropy), rámy, spriahnuté nosníky a trámy), ktoré sa používajú v budovách a ktoré sú zhotovené z prírodného konštrukčného dreva podľa EN 14081-1, s klinovými spojmi alebo bez nich, spájaného kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi.Obsah normy STN EN 14250
Predhovor 7
1 Predmet 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 9
4 Požiadavky na materiál 9
4.1 Drevo 9
4.2 Kovové spojky s prelisovanými hrotmi 11
5 Požiadavky na prefabrikované konštrukčné prvky 11
5.1 Mechanická odolnosť 11
5.2 Reakcia na oheň 12
5.3 Požiarna odolnosť 12
5.4 Ďalšie vlastnosti konštrukčných prvkov 12
6 Dokumentácia k výrobkom 14
6.1 Všeobecne 14
6.2 Výkresy a údaje pre konštrukčný návrh 14
7 Hodnotenie zhody 15
7.1 Všeobecne 15
7.2 Počiatočné skúšky typu 15
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby (VPK) 16
7.4 Počiatočná inšpekcia v mieste výroby a vnútropodnikovej kontroly výroby 19
7.5 Priebežná inšpekcia, posúdenie a schválenie vnútropodnikovej kontroly 19
8 Označovanie 20
Príloha A (normatívna) – Dodatočné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby (VPK) 21
A.1 Metóda 1 21
A.2 Metóda 2 21
A.3 Metóda 3a 21
A.4 Metóda 3b 22
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 23
ZA.1 Vzájomné vzťahy medzi smernicami ES a touto európskou normou 23
ZA.2 Postup preukazovania zhody prefabrikovaných konštrukčných prvkov spájaných
kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi 25
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 27
Literatúra 34