SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15664-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15664-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15664-2
Slovenský názov: Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia uvoľňovania kovov v skúšobnom zariadení. Časť 2: Skúšobné vody
Anglický názov: Influence of metallic materials on water intended for human consumption.Dynamic rig test for assessment of metal release.Part 2:Test waters
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 75 8707
Úroveň zapracovania: idt EN 15664-2:2010
Vestník: 08/10
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma definuje požiadavky na skúšobné vody používané v dynamickej skúške na skúšobnom zariadení špecifikovanom v EN 15664-1.Obsah normy STN EN 15664-2
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Skúšobné zariadenie 6
5 Skúšobná voda 6
5.1 Zásady výberu skúšobných vôd 6
5.2 Skúšobná voda na hodnotenie referenčných materiálov 7
5.3 Skúšobná voda na porovnávacie skúšky 7
5.4 Skúšobná voda na hodnotenie vzájomného pôsobenia miestnej vody a materiálu 7
Literatúra 8