Tlačiť

STN EN 1143-1+A1/AC


Označenie: STN EN 1143-1+A1/AC zrušená
Slovenský názov: Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlámaniu. Časť 1: Skriňové trezory, skriňové trezory pre peňažné automaty, trezorové dvere a komorové trezory (Konsolidovaný text)
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Dátum zrušenia: 1. 9. 2012
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 93 7704
Úroveň zapracovania: idt EN 1143-1:2005+A1:2009/AC:2009
Vestník: 08/10
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1143-1:2012-09 (93 7704)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: