Tlačiť

STN EN 1991-1-7/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-7/O1
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia
Anglický názov: Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: General actions. Accidental actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/10
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-7 uvádza stratégie a pravidlá na zabezpečenie budov a inžinierskych stavieb proti identifikovaným a neidentifikovaným mimoriadnym zaťaženiam.