Tlačiť

TNI CEN/TR 13910Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 13910
Slovenský názov: Obaly. Správa o kritériách a metodikách analýzy životného cyklu obalov (CEN/TR 13910: 2010)
Anglický názov: Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.020.60, 55.020
Triediaci znak: 77 7013
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 13910:2010
Vestník: 11/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: TNI CR 13910:2002-12 (77 7013)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy TNI CEN/TR 13910
Foreword
......................................................................................................................................................
.......3..
Introduction
......................................................................................................................................................
..4..
1 Scope
.....................................................................................................................................................5..
2 Normative references
............................................................................................................................5..
3 Terms and definitions
...........................................................................................................................5..
4 Criteria and methodology for life cycle assessment of packaging ..................................................7..
4.1 General
...................................................................................................................................................7..
4.2 Goal and scope definition
.....................................................................................................................8..
4.2.1 General
...................................................................................................................................................8..
4.2.2 Function, functional unit and reference flow ................................................................................... 10..
4.2.3 Allocation
............................................................................................................................................ 11..
4.2.4 Data Quality
........................................................................................................................................ 14..
4.2.5 Boundary between packaging and the products ............................................................................ 14..
4.3 Life cycle inventory analysis ............................................................................................................. 16..
4.4 Life cycle impact assessment ........................................................................................................... 16..
4.4.1 General
................................................................................................................................................ 16..
4.4.2 Single impact category indicators .................................................................................................... 16..
4.5 Life cycle interpretation .....................................................................................................................
17..
4.5.1 General
................................................................................................................................................ 17..
4.5.2 Key data points, setting and assumptions ...................................................................................... 18..
4.5.3 Limitations, uncertainties and significance of results.................................................................... 19..
5 Presentation and communication ..................................................................................................... 20..
6 Critical review
..................................................................................................................................... 20..
7 Further requirements and aspects to consider ............................................................................... 20..
7.1 General limitations of LCA as a tool/method ................................................................................... 20..
7.2 Limitations in the context of specific areas of application of packaging LCAs .......................... 20..
7.2.1 General
................................................................................................................................................ 20..
7.2.2 Comparative packaging LCAs ........................................................................................................... 21..
7.2.3 Packaging function and logistics ...................................................................................................... 21..
Annex A (informative) Cross-references........................................................................................................ 22..
Bibliography
....................................................................................................................................................
23