Tlačiť

STN EN ISO 8970


Označenie: STN EN ISO 8970 zrušená
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Skúšanie spojov s mechanickými spojovacími prostriedkami. Požiadavky na hustotu dreva (ISO 8970: 2010)
Anglický názov: Timber structures.Testing of joints made with mechanical fasteners.Requirements for wood density (ISO 8970:2010)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2011
Dátum zrušenia: 1. 10. 2020
Jazyk: SK
ICS: 91.080.20
Triediaci znak: 73 2816
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 8970:2010, idt ISO 8970:2010
Vestník: 12/10
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 8970:2020-10 (73 2816)
Nahradené normy: STN EN 28970:1995-02 (73 2816)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje metódu založenú na hustote dreva na výber skúšobných telies, ktoré sa použijú na stanovenie pevnosti a tuhosti spojov s mechanickými spojovacími prostriedkami.Predpokladá sa, že hustota dreva je rozložená normálne a že sa zaznamenajú akékoľvek odchýlky.Táto medzinárodná norma je vhodná len na vzorky z dreva.Obsah normy STN EN ISO 8970
Obsah
strana
1 Úvod 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Značky a skratky 6
4 Metódy vzorkovania konštrukčného dreva a požiadavky 6
4.1 Všeobecne 6
4.2 Metóda vzorkovania a požiadavky 6
5 Protokol o skúške 7
Literatúra 8