Tlačiť

TNI CLC/TR 62061-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CLC/TR 62061-1
Slovenský názov: Návod na používanie ISO 13849-1 a IEC 62061 pri návrhu bezpečnostných riadiacich systémov strojov
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.110, 25.040.99, 29.020
Triediaci znak: 35 2220
Úroveň zapracovania: idt CLC/TR 62061-1:2010, idt IEC/TR 62061-1:2010
Vestník: 12/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy TNI CLC/TR 62061-1
FOREWORD
INTRODUCTION
1 Scope
2 General
3 Comparison of standards
4 Risk estimation and assignment of required performance
5 Safety requirements specification
6 Assignment of performance targets: PL versus SIL
7 System design
7.1 General requirements for system design using IEC 62061 and ISO 13849-1
7.2 Estimation of PFHD and MTTFd and the use of fault exclusions
7.3 System design using subsystems or SRP/CS that conform to either IEC 62061 or ISO 13849-1
7.4 System design using subsystems or SRP/CS that have been designed using other IEC or ISO standards
8 Example
8.1 General
8.2 Simplified example of the design and validation of a safety-related control system implementing a specified safety-related control function
8.3 Conclusion
Bibliography
Figure 1 – Example implementation of the safety function
Figure 2 – Safety-related block diagram
Figure 3 – Safety-related block diagram for calculation according to ISO 13849-1
Figure 4 – Logical representation of subsystem D
Table 1 – Relationship between PLs and SILs based on the average probability of dangerous failure per hour
Table 2 – Architectural constraints on subsystems' maximum SIL CL that can be claimed for an SRCF using this subsystem