SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1317-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1317-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1317-1
Slovenský názov: Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy
Anglický názov: Road restraint systems.Part 1:Terminology and general criteria for test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.93, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6030
Úroveň zapracovania: idt EN 1317-1:2010
Vestník: 01/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1317-1:2000-11 (73 6030)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje podmienky meraní výkonnosti výrobkov na záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách počas nárazu a stupeň závažnosti nárazu, a obsahuje: Údaje skúšobného územia; Definície záchytných bezpečnostných zariadení na pozemných komunikáciách; Špecifikáciu vozidiel (vrátane požiadaviek zaťaženia) používaných pri nárazových testoch; Prístrojové vybavenie vozidiel; Výpočtové postupy a metódy zaznamenávanie údajov nárazov havárií vrátane stupňa závažnosti nárazu; VCDI.Obsah normy STN EN 1317-1
Predhovor 5
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Značky a skratky 8
4 Termíny a definície 9
5 Skúšobné postupy 11
5.1 Skúšobné miesto 11
5.2 Skúšobné vozidlá 12
5.2.1 Všeobecne 12
5.2.2 Podmienky naloženia nákladu 12
6 Prístrojové vybavenie vozidla 14
6.1 Prístrojové vybavenie vozidla potrebné pri výpočte ASI a THIV 14
6.2 Požiadavky na frekvenciu 14
6.3 Kompenzácia pre prístrojové vybavenie umiestnené mimo hmotného stredu vozidla 14
7 Spracovanie a analýza údajov 16
8 Výsledky skúšok a výpočty 18
8.1 Indexy intenzity 18
8.1.1 Všeobecne 18
8.1.2 Súhrn postupu výpočtu ASI 18
8.1.3 Postup výpočtu THIV 19
8.2 Index deformácie kabíny vozidla (VCDI) 24
8.2.1 Deformácia 24
8.2.2 Poloha deformácie 24
8.2.3 Rozsah deformácie 25
8.2.4 Príklady 26
Príloha A (informatívna) – Výpočet indexu intenzity zrýchlenia (ASI) 28
Príloha B (informatívna) – Zrýchlenie vozidla. Meranie a výpočtové metódy 29
B.1 Úvod 29
B.2 Zrýchlenie v tuhom telese 29
B.3 Metódy merania pohybu tuhého telesa 30
B.4 Meranie pomocou šiestich lineárnych a troch uhlových snímačov 31
B.5 Poznámky 34
Literatúra 35