SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1317-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1317-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1317-2
Slovenský názov: Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel
Anglický názov: Road restraint systems.Part 2:Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.200, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6030
Úroveň zapracovania: idt EN 1317-2:2010
Vestník: 01/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1317-2:2000-11 (73 6030)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na nárazovú výkonnosť zvodidiel vrátane zábradľových zvodidiel, triedy úrovne zachytenia, oblasť pôsobenia, zásah vozidla a úrovne intenzity nárazu.Obsah normy STN EN 1317-2
Predhovor 5
Úvod 8
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Výkonnostné triedy 9
3.1 Všeobecne 9
3.2 Úrovne zachytenia 10
3.3 Intenzita nárazu 11
3.4 Pozícia ATD 12
3.5 Deformácia záchytného bezpečnostného zariadenia 12
3.6 Zábradľové zvodidlo/vodiace zábradlie 16
4 Preberacie kritériá pre nárazové skúšky 16
4.1 Všeobecne 16
4.2 Správanie sa zvodidla vrátane zábradľového zvodidla 17
4.3 Správanie sa vozidla pri skúške 17
4.4 Index intenzity 18
4.5 Deformácie vozidla pri skúške 19
4.6 Deformácia zvodidla 19
4.7 Skúšky systémových typov zvodidiel (skupiny zvodidiel) 19
5 Skúšobné postupy 19
5.1 Skúšobné miesto 19
5.2 Skúšobné vozidlá 19
5.3 Zvodidlo 20
5.3.1 Všeobecne 20
5.3.2 Montáž 20
5.3.3 Poloha bodu nárazu 20
5.4 Presnosti a medzné odchýlky nárazovej rýchlosti a uhla nárazu 20
5.4.1 Nárazová rýchlosť vozidla 20
5.4.2 Uhol približovania vozidla 20
5.4.3 Kombinované medzné odchýlky rýchlosti a uhla 20
5.5 Prístrojové vybavenie vozidla 21
5.6 Fotografická dokumentácia 21
6 Protokol o skúške 22
Príloha A (normatívna) – Detailná šablóna protokolu o skúške 23
Príloha B (informatívna) – Hodnotenie kritérií dostatočnej skúšobnej dĺžky 29
Literatúra 30