SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1317-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1317-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1317-3
Slovenský názov: Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia
Anglický názov: Road restraint systems.Part 3:Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.200, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6030
Úroveň zapracovania: idt EN 1317-3:2010
Vestník: 01/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1317-3:2002-02 (73 6030)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na výkonnosť tlmiacich bezpečnostných zariadení počas nárazu vozidla.Stanovuje triedy výkonnosti a preberacie kritériá pre nárazové skúšky, ktoré majú byť interpretované spoločne s EN 1317-1 a EN 1317-5.Obsah normy STN EN 1317-3
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Značky a skratky 7
4 Termíny a definície 7
5 Výkonnostné triedy 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Typy tlmiacich bezpečnostných zariadení 9
5.3 Nárazové skúšky vozidiel 9
5.4 Úrovne výkonnosti 10
5.5 Intenzita nárazu 11
5.6 Skupiny tlmiacich bezpečnostných zariadení 11
6 Preberacie kritériá nárazovej skúšky 13
6.1 Všeobecne 13
6.2 Správanie sa tlmiaceho bezpečnostného zariadenia 14
6.3 Správanie sa skúšobného vozidla 14
6.4 Index intenzity 18
6.5 Priečne premiestnenie tlmiaceho bezpečnostného zariadenia 18
7 Skúšobné metódy 19
7.1 Miesto skúšky 19
7.2 Skúšobné vozidlo 19
7.3 Tlmiace bezpečnostné zariadenie 19
7.3.1 Všeobecne 19
7.3.2 Inštalácia 19
7.3.3 Poloha bodu nárazu 19
7.4 Presnosti a odchýlky nárazových rýchlostí a uhlov 20
7.4.1 Nárazová rýchlosť vozidla 20
7.4.2 Výjazdová rýchlosť vozidla 20
7.4.3 Uhol nárazu vozidla 20
7.4.4 Bod nárazu vozidla 20
7.4.5 Kombinovaná medzná odchýlka rýchlosti a uhla (len pre skúšky čelného nárazu) 20
7.4.6 Prístrojové vybavenie vozidla 21
7.4.7 Fotografické pokrytie 21
8 Protokol o skúške 22
Príloha A (normatívna) 23
Literatúra 29