SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15643-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15643-1


Označenie: STN EN 15643-1 zrušená
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec
Anglický názov: Sustainability of construction works.Sustainability assessment of buildings.Part 1:General framework
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2011
Dátum zrušenia: 1. 10. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 0901
Úroveň zapracovania: idt EN 15643-1:2010
Vestník: 02/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 08/11
Nahradzujúce normy: STN EN 15643:2021-10 (73 0901)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje všeobecné princípy a požiadavky prostredníctvom súboru noriem na posudzovanie budov z hľadiska environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie kvantifikuje príspevok posudzovaných stavieb k trvalo udržateľnej výstavbe a k trvalo udržateľnému rozvoju.Obsah normy STN EN 15643-1
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Zásady 16
4.1 Všeobecne 16
4.2 Ciele posudzovania budovy 16
4.3 Prístup k posudzovaniu environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností 16
4.4 Relevantnosť technických a funkčných požiadaviek 17
4.5 Zohľadnenie životného cyklu budov 17
5 Požiadavky na metódy posudzovania 17
5.1 Všeobecne 17
5.2 Predmet posudzovania a hranica systému 17
5.3 Funkčný ekvivalent 18
5.4 Scenáre 18
5.5 Transparentnosť 18
5.6 Podanie správy a interpretácia 18
5.6.1 Všeobecne 18
5.6.2 Výsledky z posudzovania 19
5.6.3 Funkčný ekvivalent 20
5.6.4 Environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky z inštrukcií objednávateľa alebo predpisov 20
5.6.5 Technické a funkčné vlastnosti 20
Príloha A (informatívna) – Pracovný program technickej komisie CEN/TC 350 21
Literatúra 22