SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12735-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12735-2


Označenie: STN EN 12735-2 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry na zariadenia
Anglický názov: Copper and copper alloys.Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration.Part 2:Tubes for equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2011
Dátum zrušenia: 1. 1. 2017
Jazyk: SK
ICS: 23.040.15
Triediaci znak: 42 8704
Úroveň zapracovania: idt EN 12735-2:2010
Vestník: 06/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/14, 10/11, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12735-2:2017-01 (42 8704)
Nahradené normy: STN EN 12735-2:2011-01 (42 8704)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na odber vzoriek, skúšobné metódy, a podmienky dodávania bezšvových okrúhlych medených hladký alebo na vnútorné rebrové rúry používané na výmenníky tepla a ich vnútorné spojovacie potrubie na výrobu chladiacich a klimatizačných zariadení.Obsah normy STN EN 12735-2
Predhovor 6
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Označovanie 9
4.1 Materiál 9
4.2 Stav materiálu 9
4.3 Výrobok 10
5 Údaje na objednávke 10
6 Požiadavky 11
6.1 Chemické zloženie 11
6.2 Mechanické vlastnosti a veľkosť zrna 11
6.3 Rozmery a tolerancie hladkých rúr 12
6.4 Rozmery a tolerancie rebrových rúr 16
6.5 Rozširovanie (pre hladké rúry) 17
6.6 Neprítomnosť chýb 18
6.7 Kvalita povrchu 19
7 Odber vzoriek 19
8 Metódy skúšania 19
8.1 Analýza 19
8.2 Skúška ťahom 19
8.3 Skúška tvrdosti 19
8.4 Stanovenie priemernej veľkosti zŕn 19
8.5 Skúška rozširovania 19
8.6 Skúška obsahu uhlíka 20
8.7 Skúška neprítomnosti chýb 20
8.8 Opakované skúšky 21
9 Vyhlásenie o zhode a dokumenty kontroly 21
9.1 Vyhlásenie o zhode 21
9.2 Dokumenty kontroly 21
10 Balenie, značenie a spôsob dodania 21
10.1 Balenie a označovanie 21
10.2 Spôsob dodania 22
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou
a základnými požiadavkami smernice o tlakových zariadeniach 97/23 ES 23
Literatúra 24
Tabuľky
Tabuľka 1 – Mechanické vlastnosti a veľkosť zrna 12
Tabuľka 2 – Vonkajšie menovité priemery hrúbky stien pre rúry s hladkou stenou 13
Tabuľka 3 – Tolerancie vonkajšieho priemeru pre rúry s hladkou stenou 14
Tabuľka 4 – Tolerancie hrúbky steny pre rúry s hladkou stenou 14
Tabuľka 5 – Tolerancie dĺžky rúr dodávaných v priamych dĺžkach 15
Tabuľka 6 – Maximálna odchýlka od kruhového tvaru vyjadrená ako percento menovitého
vonkajšieho priemeru 16
Tabuľka 7 – Odporúčané menovité vonkajšie priemery vnútorne rebrovaných rúr 17
Tabuľka 8 – Skúšanie vlastnosti rozširovania 18
Tabuľka 9 – Prípustný počet chýb na zvitku 18
Tabuľka 10 – Maximálny priemer vrtáka na kalibrovanú rúru 20
Tabuľka 11 – Rozmery zvitku a cievky 22
Tabuľka ZA.1 – Vzťah medzi touto európskou normou a smernicou 97/23/EC 23