SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12735-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12735-1


Označenie: STN EN 12735-1 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy
Anglický názov: Copper and copper alloys.Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration.Part 1:Tubes for piping systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2011
Dátum zrušenia: 1. 1. 2017
Jazyk: SK
ICS: 23.040.15
Triediaci znak: 42 8704
Úroveň zapracovania: idt EN 12735-1:2010
Vestník: 06/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/14, 10/11, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12735-1:2017-01 (42 8704)
Nahradené normy: STN EN 12735-1:2011-01 (42 8704)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na odber vzoriek, skúšobné metódy, a podmienky dodávania bezšvových okrúhlych medených rúr na systémy potrubia na chladenie a klimatizáciu (to znamená potrubia, spojenie, náhradné diely).Obsah normy STN EN 12735-1
Predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Označovanie 9
4.1 Materiál 9
4.2 Stav materiálu 9
4.3 Výrobok 9
5 Údaje na objednávke 10
6 Požiadavky 10
6.1 Chemické zloženie 10
6.2 Mechanické vlastnosti 10
6.3 Rozmery a tolerancie 11
6.4 Rozširovanie 14
6.5 Neprítomnosť chýb 14
6.6 Kvalita povrchu 14
7 Odber vzoriek 14
8 Metódy skúšania 14
8.1 Analýza 14
8.2 Skúška ťahom 14
8.3 Skúška tvrdosti 15
8.4 Skúška rozširovania 15
8.5 Skúška obsahu uhlíka 15
8.6 Skúška neprítomnosti chýb 15
8.7 Opakované skúšky 15
9 Vyhlásenie o zhode a dokumenty kontroly 15
9.1 Vyhlásenie o zhode 15
9.2 Dokumenty kontroly 16
10 Balenie, značenie a spôsob dodania 16
10.1 Balenie a označovanie 16
10.2 Označovanie rúr 16
10.3 Spôsob dodania 16
Príloha A (normatívna) – Skúška životnosti značenia 17
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
na tlakové zariadenia Smernica EÚ (PED) 97/23/EC 18
Literatúra 19
Tabuľky
Tabuľka 1 – Mechanické vlastnosti 11
Tabuľka 2 – Vonkajší menovitý priemer a hrúbka steny 12
Tabuľka 3 – Tolerancie vonkajšieho priemeru 13
Tabuľka 4 – Tolerancie hrúbky steny 13
Tabuľka 5 – Maximálny priemer vrtáka na kalibrovanú rúru 15
Tabuľka ZA.1 – Súvislosť medzi touto európskou normou a smernicou 97/23/EC 17