SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13203-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13203-3


Označenie: STN EN 13203-3 zrušená
Slovenský názov: Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo pripojené na solárne panely. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody najviac 500 l. Časť 3: Posudzovanie spotreby energie
Anglický názov: Solar supported gas-fired domestic appliances producing hot water.Appliances not exceeding 70 kW heat input and 500 litres water storage capacity.Part 3:Assessment of energy consumption
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2011
Dátum zrušenia: 1. 11. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 06 1012
Úroveň zapracovania: idt EN 13203-3:2010
Vestník: 02/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13203-3:2022-11 (06 1012)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí na spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo pripojené na solárne kolektory.Obsah normy STN EN 13203-3
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Všeobecné skúšobné podmienky 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Referenčné podmienky 8
4.3 Neistoty merania 8
4.4 Skúšobné podmienky 9
4.4.1 Všeobecne 9
4.4.2 Inštalácia na skúšky 9
4.4.3 Skúšobná miestnosť 9
4.4.4 Prívod vody 10
4.4.5 Okruh solárneho kolektora 10
4.4.6 Začiatočné nastavenie spotrebiča 10
4.4.7 Elektrické pripojenie 10
4.4.8 Solárny tepelný príkon 10
5 Určovanie spotreby energie solárneho panela plynom vykurovaného spotrebiča 11
5.1 Všeobecne 11
5.2 Odberné cykly 11
5.3 Solárny cyklus 17
5.3.1 Všeobecne 17
5.3.2 Skúška na určovanie dennej spotreby energie 17
Príloha A (informatívna) – Skúšobná zostava a meracie zariadenia 22
A.1 Všeobecne 22
A.2 Meranie tlaku 23
A.3 Meranie teploty 23
Príloha B (informatívna) – Simulátor solárneho kolektora 25
B.1 Všeobecne 25
B.2 Odvodenie rovnice na výpočet TC,out 26
B.3 Alternatívny simulátor solárneho kolektora 27
Príloha C (normatívna) – Spotrebiče patriace do predmetu tejto európskej normy 29
Literatúra 31