SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-6
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-6: Pevnosť a stabilita škrupinových konštrukcií
Anglický názov: Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-6:Strength and Stability of Shell Structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-6:2007, idt EN 1993-1-6:2007/AC:2009
Vestník: 03/11
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/11, Zmena A1 V 07/17, Zmena *A1 V 12/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-6:2007-08 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993-1-6 obsahuje základné pravidlá pre navrhovanie doskových oceľových konštrukcií, ktoré majú tvar rotačných škrupín.Obsah normy STN EN 1993-1-6
Predhovor 8
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet normy 9
1.2 Normatívne odkazy 10
1.3 Termíny a definície 12
1.4 Značky 14
1.5 Znamienková konvencia 18
Kapitola 2 Zásady navrhovania a modelovania 18
2.1 Všeobecne 18
2.2 Typy analýz 18
2.3 Okrajové podmienky škrupín 20
Kapitola 3 Materiály a geometria 21
3.1 Materiálové charakteristiky 21
3.2 Návrhové hodnoty geometrických údajov 21
3.3 Geometrické tolerancie a geometrické imperfekcie 21
Kapitola 4 Medzné stavy únosnosti oceľových škrupín 22
4.1 Uvažované medzné stavy únosnosti 22
4.2 Princípy návrhu škrupín pre navrhovanie podľa medzných stavov 23
Kapitola 5 Vnútorné sily a napätia v škrupinách 26
5.1 Vnútorné sily škrupín 26
5.2 Modelovanie škrupiny pre analýzu 26
5.3 Typy analýz 28
Kapitola 6 Plastický medzný stav (LS1) 28
6.1 Návrhové hodnoty zaťažení 28
6.2 Návrh pomocou napätí 28
6.3 Návrh pomocou globálnej numerickej analýzy MNA alebo GMNA 29
6.4 Priamy návrh 30
Kapitola 7 Medzný stav cyklickej plastizácie (LS2) 30
7.1 Návrhové hodnoty zaťažení 30
7.2 Návrh pomocou napätí 30
7.3 Návrh pomocou globálnej numerickej analýzy MNA alebo GMNA 31
7.4 Priamy návrh 32
Kapitola 8 Medzný stav vydúvania (LS3) 32
8.1 Návrhové hodnoty zaťažení 32
8.2 Špecifické definície a značky 32
8.3 Okrajové podmienky z hľadiska vydúvania 32
8.4 Geometrické tolerancie z hľadiska vydúvania 33
8.5 Návrh pomocou napätí 38
8.6 Návrh pomocou globálnej numerickej analýzy s použitím analýzy MNA a LBA 39
8.7 Návrh pomocou globálnej numerickej analýzy s použitím analýzy GMNIA 41
Kapitola 9 Medzný stav únavy (LS4) 45
9.1 Návrhové hodnoty zaťažení 45
9.2 Návrh pomocou napätí 45
9.3 Návrh pomocou globálnej numerickej analýzy LA alebo GNA 46
Príloha A (normatívna) – Teória membránových napätí v škrupinách 47
A.1 Všeobecne 47
A.2 Nevystužené valcové škrupiny 48
A.3 Nevystužené kužeľové škrupiny 49
A.4 Nevystužené kruhové škrupiny 50
Príloha B (normatívna) – Doplnkové vzťahy na výpočet plastickej kolapsovej odolnosti 51
B.1 Všeobecne 51
B.2 Nevystužené valcové škrupiny 52
B.3 Valcové škrupiny vystužené prstencom 54
B.4 Spoj škrupín 56
B.5 Kruhové dosky s rotačne symetrickými okrajovými podmienkami 58
Príloha C (normatívna) – Vzťahy pre lineárne pružné membránové a ohybové napätia 59
C.1 Všeobecne 59
C.2 Nevystužené valcové škrupiny votknuté 60
C.3 Nevystužené valcové škrupiny kĺbovo uložené 62
C.4 Vnútorné podmienky v nevystužených cylindrických škrupinách 64
C.5 Prstencová výstuha na valcovej škrupine 65
C.6 Kruhové dosky s rotačne symetrickými okrajovými podmienkami 66
Príloha D (normatívna) – Vzťahy pre napätia pri vydúvaní 68
D.1 Nevystužené valcové škrupiny s konštantnou hrúbkou steny 68
D.2 Nevystužené valcové škrupiny so stupňovito premennou hrúbkou steny 76
D.3 Nevystužené valcové škrupiny s preplátovanými spojmi 79
D.4 Nevystužené úplné skosené kužeľové škrupiny 81