SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-4
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele
Anglický názov: Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-4:General rules.Supplementary rules for stainless steels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-4:2006
Vestník: 03/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/11, Zmena A1 V 08/15, Zmena A2 V 07/21
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-4:2007-04 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1993 uvádza požiadavky na návrh budov a inžinierskych konštrukcií, rozširuje a modifikuje použitie EN 1993 1 1, EN 1993 1 3, EN 1993-1-5 a EN 1993-1-8 na austenitické, austeniticko - feritické a feritické ocele.Obsah normy STN EN 1993-1-4
Predhovor 7
Kapitola 1 Úvod 8
1.1 Predmet normy 8
1.2 Normatívne odkazy 8
1.3 Predpoklady 9
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 9
1.5 Definície 9
1.6 Značky 10
Kapitola 2 Materiály 10
2.1 Konštrukčná nehrdzavejúca oceľ 10
2.2 Skrutky 12
Kapitola 3 Trvanlivosť 13
Kapitola 4 Medzné stavy používateľnosti 14
4.1 Všeobecne 14
4.2 Stanovenie priehybov 14
Kapitola 5 Medzné stavy únosnosti 15
5.1 Všeobecne 15
5.2 Klasifikácia prierezov 16
5.3 Odolnosť priečnych rezov 20
5.4 Vzperná odolnosť prútov 21
5.5 Prúty s konštantným prierezom namáhané ohybom a osovým tlakom 22
5.6 Šmyková odolnosť 23
5.7 Priečne výstuhy stien 24
Kapitola 6 Navrhovanie spojov 24
6.1 Všeobecne 24
6.2 Skrutkové spoje 24
6.3 Navrhovanie zvarov 25
Kapitola 7 Navrhovanie na základe skúšok 25
Kapitola 8 Únava 25
Kapitola 9 Požiarna odolnosť 25
Príloha A (informatívna) – Trvanlivosť 26
Príloha B (informatívna) – Nekorodujúca oceľ v podmienkach spevnenia tvarovaním 34
Príloha C (informatívna) – Modelovanie pôsobenia materiálu 35