SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-11
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-11Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-11
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-11: Navrhovanie konštrukcií s ťahanými prvkami
Anglický názov: Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-11:Design of structures with tension components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10, 93.040
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-11:2006, idt EN 1993-1-11:2006/AC:2009
Vestník: 03/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-11:2007-04 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993-1-11 uvádza pravidlá na navrhovanie konštrukcií s ťahanými oceľovými prvkami, ktoré sú v pripojení ku konštrukcii nastaviteľné a vymeniteľné, pozri tabuľku 1.1.Obsah normy STN EN 1993-1-11
Kapitola 1 Všeobecne 8
1.1 Predmet normy 8
1.2 Normatívne odkazy 10
1.3 Termíny a definície 10
1.4 Značky 11
Kapitola 2 Zásady navrhovania 12
2.1 Všeobecne 12
2.2 Požiadavky 12
2.3 Zaťaženia 13
2.4 Návrhové situácie a parciálne súčinitele 14
Kapitola 3 Materiál 15
3.1 Pevnosť ocelí a drôtov 15
3.2 Modul pružnosti 15
3.3 Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti 17
3.4 Rezanie ťahaných prvkov skupiny B na dĺžku 17
3.5 Dĺžky a výrobné tolerancie 17
3.6 Súčinitele trenia 17
Kapitola 4 Trvanlivosť drôtov, lán a prameňov 18
4.1 Všeobecne 18
4.2 Protikorózna ochrana jednotlivých drôtov 18
4.3 Protikorózna ochrana vnútra ťahaných prvkov skupiny B 18
4.4 Protikorózna ochrana vonkajšieho povrchu ťahaných prvkov skupiny B 18
4.5 Protikorózna ochrana ťahaných prvkov skupiny C 19
4.6 Protikorózna ochrana v spojoch 19
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 19
5.1 Všeobecne 19
5.2 Dočasná fáza pri výstavbe 19
5.3 Trvalá návrhová situácia počas prevádzky 20
5.4 Nelineárne účinky spôsobené deformáciami 20
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 20
6.1 Ťahané systémy z tyčí 20
6.2 Predpínacie tyče a prvky skupiny B a C 21
6.3 Sedlá 22
6.4 Svorky 25
Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 26
7.1 Kritériá používateľnosti 26
7.2 Obmedzenie napätí 26
Kapitola 8 Kmitanie lán 27
8.1 Všeobecne 27
8.2 Zariadenia na obmedzenie kmitania lán 27
8.3 Odhad rizík 27
Kapitola 9 Únava 28
9.1 Všeobecne 28
9.2 Premenlivé osové zaťaženia 28
Príloha A (normatívna) – Požiadavky na výrobky pre ťahané prvky 30
A.1 Predmet 30
A.2 Základné požiadavky 30
A.3 Materiály 30
A.4 Požiadavky na skúšky 31
Príloha B (informatívna) – Doprava, skladovanie, manipulácia 33
Príloha C (informatívna) – Vysvetlivky 34
C.1 Výrobky skupiny A 34
C.2 Výrobky skupiny B 34
C.3 Zakončenia drôteného lana 36
C.4 Výrobky skupiny C 37