Tlačiť

STN EN 1990/A1/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1990/A1/O1
Slovenský názov: Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
Anglický názov: Eurocode. Basis of structural design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0031
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/11
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1990 určuje zásady a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť konštrukcií, popisuje zásady ich navrhovania a overovania a uvádza pokyny pre súvisiace hľadiská spoľahlivosti konštrukcií.