SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 13943
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 13943


Označenie: STN EN ISO 13943 zrušená
Slovenský názov: Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008)
Anglický názov: Fire safety.Vocabulary (ISO 13943:2008)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2011
Dátum zrušenia: 1. 3. 2018
Jazyk: SK
ICS: 01.040.13, 13.220.01
Triediaci znak: 92 0102
Úroveň zapracovania: idt ISO 13943:2008, idt EN ISO 13943:2010
Vestník: 04/11
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava Oa V 06/11, Oprava *O1 V 02/15
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 13943:2018-03 (92 0102)
Nahradené normy: STN EN ISO 13943:2003-10 (92 0102)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto norme sa definuje terminológia súvisiaca s požiarnou bezpečnosťou používaná v medzinárodných normách a iných dokumentoch Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu a Medzinárodnej elektrotechnickej komisie.Obsah normy STN EN ISO 13943
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Definícia termínu predmet 7
4 Termíny a definície 7
Literatúra 59
Abecedný register 60
Vecný register 64
Register odmietnutých termínov 68