SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1538
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1538


Označenie: STN EN 1538 zrušená
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny
Anglický názov: Execution of special geotechnical work.Diaphragm walls
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2011
Dátum zrušenia: 1. 11. 2015
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1003
Úroveň zapracovania: idt EN 1538:2010
Vestník: 03/11
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1538+A1:2015-11 (73 1003)
Nahradené normy: STN EN 1538:2002-12 (73 1003)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné zásady výroby podzemných stien, či už konštrukčných (oporných) alebo tesniacich.Obsah normy STN EN 1538
Predhovor 7
1 Predmet normy . 8
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Informácie potrebné na zhotovovanie 13
4.1 Všeobecne 13
4.2 Špeciálne požiadavky 13
5 Geotechnický prieskum 14
5.1 Všeobecne 14
5.2 Špeciálne požiadavky 14
6 Materiály a výrobky 15
6.1 Zložky 15
6.1.1 Všeobecne 15
6.1.2 Bentonit 15
6.1.3 Polyméry 15
6.1.4 Cement 16
6.1.5 Kamenivo 16
6.1.6 Voda 16
6.1.7 Prímesi 17
6.1.8 Prísady 17
6.2 Pažiace suspenzie 17
6.2.1 Bentonitové suspenzie 17
6.2.2 Roztoky polymérov 18
6.2.3 Čerstvé samotvrdnúce/rýchlotvrdnúce suspenzie 18
6.3 Betón 18
6.3.1 Všeobecne 18
6.3.2 Kamenivo 19
6.3.3 Obsah cementu 19
6.3.4 Vodný súčiniteľ 19
6.3.5 Prísady 19
6.3.6 Čerstvý betón 20
6.3.7 Výroba betónu 20
6.3.8 Odber vzoriek a skúšanie na stavenisku 20
6.4 Plastický betón 21
6.5 Rýchlotvrdnúca suspenzia 21
6.6 Výstuž 21
6.7 Dodatočne vložené výrobky 22
7 Odporúčania pre navrhovanie 22
7.1 Všeobecne 22
7.2 Stabilita lamely 23
7.2.1 Všeobecné odporúčania 23
7.2.2 Všeobecné princípy navrhovania 23
7.2.3 Porovnateľné skúsenosti 23
7.2.4 Odporúčania na výpočet stability 24
7.2.5 Skúšobné ryhy 24
7.3 Zapustenie do skalného podložia 24
7.4 Lamely z betónových prefabrikátov 25
7.5 Armokoše 25
7.5.1 Všeobecné odporúčania 25
7.5.2 Princípy navrhovania 25
7.5.3 Vertikálna výstuž 25
7.5.4 Horizontálna výstuž 25
7.5.5 Delené armokoše a škáry 25
7.6 Výklenky a prestupy 25
7.7 Minimálne a nominálne krytie výstuže 27
8 Zhotovovanie 27
8.1 Etapa výstavby 27
8.2 Výrobné tolerancie 28
8.2.1 Lamela 28
8.2.2 Oporné konštrukcie – konštrukčné podzemné steny 28
8.2.3 Tesniace podzemné steny 29
8.2.4 Výrobné tolerancie pre armokoše 29
8.3 Prípravné práce 29
8.3.1 Pracovná plocha 29
8.3.2 Vodiace stienky 29
8.4 Hĺbenie (ťažba) ryhy 30
8.4.1 Zapaženie stien ryhy 30
8.4.2 Postup hĺbenia 30
8.4.3 Strata pažiacej suspenzie 30
8.5 Čistenie ryhy 31
8.6 Vytvorenie škár 31
8.7 Vkladanie výstuže alebo iných prvkov 31
8.8 Betonáž a následné úpravy (odbúranie) 31
8.8.1 Všeobecne 31
8.8.2 Betonáž za sucha 32
8.8.3 Betonáž s pažiacou suspenziou 32
8.8.4 Strata ponorenia betónovacej rúry 33
8.8.5 Odbúranie – úprava povrchu betónu 33
9 Dozor, skúšanie a monitoring 34
10 Záznamy 34
11 Špeciálne požiadavky 35
Príloha A (informatívna) – Slovník špeciálnych pojmov 36
Príloha B (informatívna) – Plán kontroly počas zhotovovania 38
Príloha C (informatívna) – Vzorka záznamu betonáže pre podzemnú stenu (formulár) 44
Príloha D (informatívna) − Záväznosť ustanovení 45
Literatúra 49