SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61210
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61210Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61210
Slovenský názov: Spájacie zariadenia. Ploché násuvné spoje pre medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Connecting devices.Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors.Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.120.20
Triediaci znak: 37 0672
Úroveň zapracovania: idt EN 61210:2010, mod IEC 61210:2010
Vestník: 08/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 8/11, 10/13, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 61210:1999-12 (34 0425)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma platí pre neizolované ploché násuvné spoje skladajúce sa z kolíka veľkosti 2,8 mm, 4,8 mm, 6,3 mm alebo 9,5 mm so západkami vo forme otvoru alebo vybrania a zodpovedajúcej dutinky na používanie buď ako zabudovaná alebo neoddeliteľná časť zariadenia alebo súčasti, alebo ako samostatná jednotka.Táto norma stanovuje jednotné požiadavky na rozmery, prevádzkové charakteristikya skúšobný program.Obsah normy STN EN 61210
Predhovor
Citované normy
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Hlavné charakteristiky
5 Označovanie a informácie
6 Konštrukčné požiadavky
7 Všeobecné podmienky pri skúškach
8 Typové skúšky
8.1 Zasúvacia a vyťahovacia sila
8.2 Sila mechanického preťaženia (pri neoddeliteľných kolíkoch alebo dutinkách)
8.3 Oteplenie
8.4 Zaťaženie cyklickým prúdom
8.5 Skúška pri zvýšenej teplote
8.6 Skúška pevnosti v ťahu lisovaných spojov
Príloha A (informatívna) – Maximálna dovolená teplota (maximálna prevádzková teplota)
Príloha B (informatívna) – Kaliber na meranie sily pri skúšaní dutiniek plochých násuvných spojov
Príloha C (informatívna) – Skúšobné dutinky pri skúšaní s neoddeliteľnými kolíkmi
Príloha D (informatívna) – Tabuľky uvádzajúce približné vzťahy medzi mm a palcami alebo prierezmi v mm2 a veľkosťami AWG používanými v Severnej
Amerike umožňujúcimi používanie tejto normy
Príloha E (informatívna) – Informácie týkajúce sa prierezu vodičov a rozmerov kolíkov
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami
Obrázok 1 – Rozmery kolíkov
Obrázok 2 – Rozmery západiek tvaru okrúhleho vybrania (pozri obrázok 1)
Obrázok 3 – Rozmery západiek tvaru pravouhlého vybrania (pozri obrázok 1)
Obrázok 4 – Rozmery západiek vo forme otvoru (pozri obrázok 1)
Obrázok 5 – Rozmery dutiniek
Obrázok 6 – Obojstranný kolík
Obrázok 7 – Umiestnenie termočlánkov
Obrázok 8 – Zapojenie pri elektrických skúškach
Obrázok B.1 – Kalibračné zariadenie na meranie sily
Obrázok B.2 – Nastavovacie zariadenie
Obrázok B.3 – Zariadenie na vystredenie skúšobného kolíka
Obrázok B.4 – Sériové a paralelné dutinky
Obrázok B.5 – Zariadenie na zarovnanie
Obrázok C.1 – Rozmery dutiniek
Obrázok C.2 – Rozmery dutiniek, alternatívny návrh
Tabuľka 1 – Rozmery kolíkov v milimetroch
Tabuľka 2 – Rozmery dutiniek
Tabuľka 3 – Poradie skúšok a zostavy vzoriek
Tabuľka 4 – Tolerancie hrúbky skúšobných kolíkov
Tabuľka 5 – Zasúvacie a vyťahovacie sily
Tabuľka 6 – Pridŕžacia sila
Tabuľka 7 – Skúšobný prúd pri skúške oteplenia
Tabuľka 8 – Skúšobný prúd pri zaťažení cyklickým prúdom
Tabuľka 9 – Ťahová sila pri skúšaní lisovaného spoja
Tabuľka A.1 – Maximálna dovolená teplota (maximálna prevádzková teplota)
Tabuľka C.1 – Rozmery dutiniek v milimetroch (pozri obrázok C.1)
Tabuľka C.2 – Rozmery dutiniek v palcoch (pozri obrázok C.1)
Tabuľka C.3 – Rozmery alternatívneho návrhu dutiniek v milimetroch (pozri obrázok C.2)
Tabuľka C.4 – Rozmery alternatívneho návrhu dutiniek v palcoch (pozri obrázok C.2)
Tabuľka E.1 – Vzťahy medzi vodičmi a kolíkmi