SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 459-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 459-1


Označenie: STN EN 459-1 zrušená
Slovenský názov: Stavebné vápno. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody
Anglický názov: Building lime.Part 1:Definitions, specifications and conformity criteria
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2011
Dátum zrušenia: 1. 8. 2015
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.100.10
Triediaci znak: 72 2200
Úroveň zapracovania: idt EN 459-1:2010
Vestník: 07/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 459-1:2015-08 (72 2200)
Nahradené normy: STN EN 459-1:2011-04 (72 2200)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre stavebné vápno na: výrobu spojív do mált (napríklad malty na murovanie a malty na vonkajšie/vnútorné omietky); výrobu iných stavebných výrobkov (napríklad vápenno-pieskových tehál, autoklávovaného pórobetónu, betónu atď.); použitie v inžinierskom staviteľstve (napríklad na stabilizáciu zemín, do asfaltových zmesí atď.).Obsah normy STN EN 459-1
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Vzdušné vápno
4.1 Všeobecne
4.2 Druhy vzdušného vápna
4.2.1 Biele vápno
4.2.2 Dolomitické vápno
4.3 Formy vzdušného vápna
4.3.1 Nehasené vápno (Q)
4.3.2 Vápenný hydrát (S, S PL alebo S ML)
4.4 Biele vápno
4.4.1 Klasifikácia bieleho vápna
4.4.2 Požiadavky na chemické zloženie bieleho vápna
4.4.3 Požiadavky na fyzikálne vlastnosti nehaseného vápna
4.4.4 Požiadavky na fyzikálne vlastnosti vápenného hydrátu a vápenného cesta
4.4.5 Ďalšie vlastnosti
4.4.6 Požiadavky na trvanlivosť
4.4.7 Kritériá zhody pre biele vápno
4.4.8 Normalizované označovanie bieleho vápna
4.5 Dolomitické vápno
4.5.1 Klasifikácia dolomitického vápna
4.5.2 Požiadavky na chemické zloženie dolomitického vápna
4.5.3 Požiadavky na fyzikálne vlastnosti dolomitického nehaseného vápna
4.5.4 Požiadavky na fyzikálne vlastnosti dolomitického vápenného hydrátu
4.5.5 Ďalšie vlastnosti
4.5.6 Požiadavky na trvanlivosť
4.5.7 Kritériá zhody pre dolomitické vápno
4.5.8 Normové označovanie dolomitického vápna
5 Vápno s hydraulickými vlastnosťami
5.1 Všeobecne
5.2 Druhy hydraulického vápna
5.2.1 Prirodzene hydraulické vápno (NHL)
5.2.2 Zmesové hydraulické vápno (FL)
5.2.3 Hydraulické vápno (HL)
5.3 Prirodzene hydraulické vápno
5.3.1 Klasifikácia prirodzene hydraulického vápna
5.3.2 Požiadavky na chemické zloženie prirodzene hydraulického vápna
5.3.3 Požiadavky na fyzikálne vlastnosti prirodzene hydraulického vápna
5.3.4 Ďalšie vlastnosti
5.3.5 Požiadavky na trvanlivosť
5.4 Zmesové hydraulické vápno
5.4.1 Klasifikácia zmesového hydraulického vápna
5.4.2 Zloženie zmesového hydraulického vápna
5.4.3 Požiadavky na chemické zloženie zmesového hydraulického vápna
5.4.4 Požiadavky na fyzikálne vlastnosti zmesového hydraulického vápna
5.4.5 Ďalšie vlastnosti
5.4.6 Požiadavky na trvanlivosť
5.5 Hydraulické vápno
5.5.1 Klasifikácia hydraulického vápna
5.5.2 Požiadavky na chemické zloženie hydraulického vápna
5.5.3 Požiadavky na fyzikálne vlastnosti hydraulického vápna
5.5.4 Ďalšie vlastnosti
5.5.5 Požiadavky na trvanlivosť
5.6 Kritériá zhody pre prirodzene hydraulické vápno, zmesové hydraulické vápno a hydraulické vápno
5.6.1 Všeobecné požiadavky
5.6.2 Požiadavky na kritériá zhody
5.7 Normové označovanie vápna s hydraulickými vlastnosťami
5.7.1 Normové označovanie prirodzene hydraulického vápna
5.7.2 Normové označovanie zmesového hydraulického vápna
5.7.3 Normové označovanie hydraulického vápna
Príloha A (normatívna) – Metódy štatistického vyhodnocovania pevnosti, fyzikálnych vlastností a chemického zloženia
Príloha B (informatívna) – Ďalšie vlastnosti stavebného vápna
Príloha C (informatívna) – Schéma druhov stavebných vápien a oblastí použitia
Príloha D (normatívna) – Špecifikácia zloženia zmesového hydraulického vápna
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy týkajúce sa požiadaviek smernice ES o stavebných výrobkoch
Literatúra 48