SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14055
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14055


Označenie: STN EN 14055 zrušená
Slovenský názov: Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače
Anglický názov: WC and urinal flushing cisterns
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2011
Dátum zrušenia: 1. 1. 2016
Jazyk: SK
ICS: 91.140.70
Triediaci znak: 91 4640
Úroveň zapracovania: idt EN 14055:2010
Vestník: 06/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14055+A1:2016-01 (91 4640)
Nahradené normy: STN 91 4640:1987-09
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje konštrukčné a funkčné požiadavky spolu so skúšobnými metódami na záchodové a pisoárové splachovacie nádržky so splachovacím mechanizmom, plniacim ventilom a priepadom.Obsah normy STN EN 14055
Predhovor 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Klasifikácia 11
5 Požiadavky a skúšobné metódy pre výrobky triedy 1 11
5.1 Konštrukcia 11
5.1.1 Príslušenstvo nádržkových splachovačov 11
5.1.2 Pripojenie vody 11
5.1.3 Prívodné potrubie 11
5.1.4 Vymeniteľné časti 11
5.1.5 Pripájacie rozmery 12
5.1.6 Splachovacie potrubie 12
5.2 Hydraulické a mechanické vlastnosti 15
5.2.1 Splachovací objem 15
5.2.2 Zariadenia šetriace vodu 16
5.2.3 Splachovací prúd a nárazová sila 16
5.2.4 Priepad 17
5.2.5 Otváracie vlastnosti plniaceho ventila pre vodu šetriace splachovanie 18
5.2.6 Bezpečnostná vzdialenosť – rozmer c 18
5.2.7 Ochrana proti spätnému prúdeniu, vzduchová medzera, bezpečnostná vzdialenosť – rozmer a 19
5.2.8 Netesnosť vypúšťacieho ventila 19
5.2.9 Spoľahlivosť vypúšťacieho ventila 19
5.2.10 Ovládacia sila 19
5.2.11 Trvanlivosť 19
5.3 Skúšobné metódy 19
5.3.1 Všeobecne 19
5.3.2 Splachovací objem 20
5.3.3 Splachovací prúd 20
5.3.4 Stanovenie účinnosti priepadu 24
5.3.5 Otváracie vlastnosti plniaceho ventila 24
5.3.6 Určenie bezpečnostnej vzdialenosti c 24
5.3.7 Určenie bezpečnostnej vzdialenosti a 24
5.3.8 Netesnosť vypúšťacieho ventila 24
5.3.9 Skúška spoľahlivosti vypúšťacieho ventila 25
5.3.10 Ovládacia sila 25
5.3.11 Nárazová sila 26
6 Funkčné požiadavky a skúšobné metódy pre výrobky triedy 2 29
6.1 Plniaci ventil 29
6.2 Ochrana proti spätnému prúdeniu 30
6.3 Označovanie nádržkových splachovačov 30
6.4 Priepadové potrubie a priepadové zariadenie 30
6.5 Splachovací objem 30
6.5.1 Úplné splachovanie 30
6.5.2 Redukované spláchnutie 30
6.6 Splachovací prúd 30
6.7 Mechanická životnosť a netesnosť splachovacieho zariadenia 30
6.8 Chemická odolnosť splachovacieho zariadenia 30
6.9 Trvanlivosť 31
6.10 Skúšobné metódy 31
6.10.1 Skúšky plniaceho ventila 31
6.10.2 Priepadové potrubie a priepadové zariadenie 31
6.10.3 Skúška splachovacieho objemu 31
6.10.4 Skúška splachovacieho prúdu 32
6.10.5 Mechanická životnosť a skúška netesnosti splachovacieho zariadenia 33
6.10.6 Skúšky chemickej odolnosti splachovacieho zariadenia 34
6.10.7 Požiadavky na skúšanie zhodnosti výrobkov triedy 2 34
7 Požiadavky a skúšobné metódy pre výrobky triedy 3 35
7.1 Požiadavky a skúšobné metódy 35
7.2 Nastavenie 35
8 Akustické vlastnosti 35
9 Nebezpečné materiály 35
10 Značenie a označenie výrobku 35
11 Posúdenie zhody 36
11.1 Všeobecne 36
11.2 Skúšky typu 36
11.2.1 Počiatočné skúšky typu 36
11.2.2 Ďalšie skúšky typu 37
11.2.3 Vzorky, skúšanie a kritériá zhody 37
11.3 Vnútropodniková kontrola (FPC) 38
11.3.1 Všeobecne 38
11.3.2 Skúšobné zariadenie 38
11.3.3 Suroviny a súčiastky 38
11.3.4 Skúšanie výrobku a hodnotenie 38
11.3.5 Nezhodné výrobky 38
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly/články tejto európskej normy týkajúce sa základných
požiadaviek smernice ES o stavebných výrobkoch 39
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 39
ZA.2 Postup preukazovania zhody WC a pisoárových nádržkových splachovačov 40
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody 40
ZA.2.2 Vyhlásenie zhody 41
ZA.3 Označovanie CE a etiketovanie 41
Literatúra 43